To lahko storijo v prostorih občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet na Trgu mladinskih delovnih brigad. Uradne ure oddelka so ob ponedeljkih od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8. do 12. ure. Občani, ki želijo kupiti dovolilnico, morajo s seboj prinesti osebni dokument, s katerim dokažejo, da imajo stalno bivališče na območju, za katerega želijo dovolilnico, ali dokaz oziroma potrdilo o prijavi začasnega bivališča ter prometno dovoljenje, saj mora biti vozilo, za katerega se izda dovolilnica, v lasti prosilca. Za območje Gerbičeve ulice V1 se lahko izdajo tri parkirne dovolilnice: za prvo vozilo celoletna dovolilnica stane 60 evrov, za drugo 120 in za tretje vozilo 180 evrov.