Ker smo svojo narodno pripadnost zgradili na jeziku in ker je slovenski jezik vrednota, ki nas povezuje že poldrugo tisočletje, po Bajdovih besedah ni težko razumeti, da so do danes ostali spomeniki v čast avtorju prve slovenske knjige Primožu Trubarju, našemu prvemu pesniku Valentinu Vodniku in našemu največjemu pesniku Francetu Prešernu. Pred nekaj manj kot 100 leti pa smo postavili tudi prvi spomenik jezikoslovcu Francu Miklošiču. Člani SAZU so ponosni, da se bo spomenikom slavistov, akademikov Frana Ramovša, Rajka Nahtigala in Franceta Kidriča pridružil še Toporišičev spomenik.

Ljubljanski župan Zoran Janković je poudaril, da brez domačinov Mosteca (tam se je Toporošič rodil), ki so bili prepričani, da Toporišič mora dobiti spomenik v Ljubljani, spomenika na tem mestu ne bi bilo.

Toporišičevo leto je sicer potekalo od 11. oktobra 2015 do 11. oktobra 2016. Med glavnimi prireditelji Toporišičevega leta so bili brežiški Posavski muzej, Knjižnica Brežice, Občina Brežice in programski odbor Toporišičevo leto.