Do leta 2021 naj bi Poklicna gasilska enota (PGE) Krško, Prostovoljno gasilsko društvo Videm ob Savi, Civilna zaščita in Gasilska zveza Krško dobili skupen objekt in gasilski poligon. Gre za uresničitev več kot dve desetletji stare želje, katere glavni cilj so po besedah vodje operative pri PGE Krško Aleša Stoparja predvsem hitrejše in učinkovitejše intervencije.

Kot pojasnjujejo na krški občini, je poklicna enota, ustanovljena leta 1980, z razvojem prevzemala vse več novih nalog. »Zato so sedanji prostori bistveno premajhni, kar že slabo vpliva na izvajanje nalog.« Poleg tega so zaradi potreb po obnavljanju in dopolnjevanju znanja in spretnosti nujni ustrezni in primerno opremljeni kabineti in učilnice, dodatni garažni prostori za gasilska vozila, oprema in tehnika pa tudi dodatni prostori za nemoteno delo PGD Videm ob Savi, še pravijo na občini.

Gradnja med letoma 2018 in 2021

»V svetu je praksa, da so vse intervencijske službe na isti lokaciji. Logistika je tako bistveno lažja, predvsem pa so intervencije uspešnejše in učinkovitejše, če se ekipe med seboj poznajo, skupaj vadijo, vedo, kako delajo, kakšno opremo imajo in kaj lahko druga od druge pričakujejo,« pravi Stopar. Prvi korak k uresničitvi projekta je krška občina naredila pred kratkim, ko je sprožila postopek priprave podrobnega prostorskega načrta za območje poklicne gasilske enote, s čimer bo omogočila širitev objekta in gradnjo gasilskega poligona na območju nekdanjega bazena pri nekdanji tovarni celuloze.

Prostorski načrt naj bi bil sprejet še pred poletjem prihodnje leto, sledi pridobitev gradbenega dovoljenja in v istem letu začetek pripravljalnih del. Kot pojasnjuje Stopar, osrednji del objekta s sedmimi garažami, ki je bil zgrajen v letih 1979 in 1980 in v zadnjih letih tudi energetsko saniran, ostane. V njem so poleg sedmih garaž še skladišče in garderoba za intervencijske obleke, učilnica, trim kabinet, arhiv. Prva faza projekta zajema gradnjo prizidka s štirimi garažami in etažo. Dodatne garaže bodo zelo dobrodošle, saj poklicni gasilcem že zmanjkuje prostora za hrambo vseh 15 vozil, dveh čolnov in prikolice. Tri vozila so tako ves čas na prostem. Prizidek naj bi končali v letu 2019, leta 2020 sledi rušenje dela objekta, zgrajenega leta 1965, in na istem mestu zgraditev novega dela z etažo, ki bo namenjen prostovoljnim gasilcem, Civilni zaščiti, Gasilski zvezi. Celotno naložbo, vredno 2,6 milijona evrov, za katero bo veliko večino denarja prispevala občina, desetino pa PGE, naj bi po Stoparjevih predvidevanjih končali v letu 2021.

Vadijo na improviziranem poligonu

Del druge faze je tudi gasilski poligon. Gasilci namreč tovrstnega poligona v tem delu Slovenije nimajo, najbližji je na Igu. Krški gasilci tako ravnanje s cisternami za nevarne snovi ali pa reševanje iz gorečega vozila vadijo na za silo urejenem prostoru nekdanjega bazena pri nekdanji tovarni celuloze, vrvno tehniko pa celo na improviziranem gradbenem odru. »Prednost je, da je za gradnjo poligona na voljo že vsa infrastruktura, poleg tega bodo v novem objektu pripravljeni vsi spremljajoči prostori za uporabnike poligona, garderobe, prhe, čajna kuhinja,« pravi Stopar.

Krškim gasilcem gre na roko tudi posodobitev cestne infrastrukture. V letu 2019 je predvideno končanje gradnje novega mostu pri obratu tovarne Krka, kar jim bo bistveno skrajšalo izvozno pot do avtoceste. Hkrati naj bi se prihodnje leto začela rekonstrukcija krške obvoznice, ki je trenutno močno obremenjena zaradi obnove glavnega krškega mostu. »Ob tem tik ob našem centru pridobimo tudi semaforizirano križišče, ki nam bo omogočilo takojšen nemoten izvoz ob intervencijah,« pravi Stopar.