Ureditev novega vstopnega območja v povezavi z novo programsko potjo prinaša Arboretumu Volčji Potok kakovostno pridobitev, priložnost za razvoj in dodaja nov identitetni element kulturnemu spomeniku državnega pomena, so poudarili na današnji slovesnosti ob odprtju novega vhodnega objekta v priljubljeni park.

Novi objekt je recepcija in informacijska točka ob vstopu v park in hkrati prostor, kjer je mogoče kupiti tudi spominke. Omogočil bo uvedbo nove tehnologije spremljanja vstopa in uporabo kart, ki bodo kupljene na drugih prodajnih mestih, so povedali v arboretumu. Ob recepciji zdaj stoji tudi servisni objekt s sanitarijami in previjalnico za dojenčke, ki bo še zlasti razveselil mlade družine, saj so prav družine z otroki med pogostejšimi obiskovalci parka. Vstopni objekt je umaknjen v park za skupino sekvoj in čeprav se približuje drevoredu, tega ne zakriva in ga ohranja kot hierarhično najpomembnejši element vstopa v park. Območje pred objektom pa bo služilo tudi kot večnamenski prostor, ki bo nekakšno križišče vseh programskih vsebin.

Ker je Arboretum Volčji Potok kulturni spomenik vrtnoarhitekturne dediščine državnega pomena, je bil tudi vstopni objekt načrtovan programsko, oblikovno in prostorsko zelo premišljeno in v skladu z okoljem. Načrtovati so ga začeli že v letu 2012, ko je ministrstvo za kulturo povabilo k oblikovanju idejnih zasnov za celotno območje spodnjega gaščinskega polja tri priznane projektantske ekipe. Ureditev vstopnega objekta in informacijsko-prireditvenega središča so zaupali podjetju Arrea in studiu Krajinaris, programsko pot pa skupini Bruto. Gradbena dela so začeli lani, denar za pripravo dokumentacije in izvedbo gradbenih del pa sta prispevala Arboretum Volčji Potok in ministrstvo za kulturo.