Litijski župan Franci Rokavec, ki se na ljubljanskem okrajnem sodišču zagovarja zaradi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, na glavni obravnavi ni znal pojasniti, zakaj 6,9 milijona evrov vredne pogodbe z litijskim gradbincem Trgogradom niso zapisali v aplikacijo e-dolg. To bi po mnenju tožilstva morali storiti, saj so pri gradbincu zaradi pomanjkanja proračunskega denarja za obnovo cest najeli blagovni kredit. Če bi ta kredit prikazali, jim ministrstvo za finance leta 2013 ne bi izdalo soglasja za najem 3 milijone in 1,5 milijona evrov kredita, saj bi bila občina ob upoštevanju te pogodbe že prezadolžena, je prepričana tožilka Tina Sočan.

Rokavec se je na glavni obravnavi zagovarjal, da so pogodbo s Trgogradom sklenili 29. avgusta 2013, ko so že imeli soglasje za kredit v višini 3 milijonov evrov, za drugi kredit, višini 1,5 milijona evrov, pa so vlogo oddali 22. oktobra istega leta. Z ministrstva za finance so nato 4. novembra prejeli poziv k dopolnitvi vloge in takrat je, tako Rokavec, občinski finančnik Marko Povše prvič opozoril, da bi pogodba s Trgogradom lahko vsebovala blagovni kredit. Rokavec je o tem obvestil občinskega pravnika Matijo Habeta, ki je predlagal, da s Trgogradom sklenejo aneks k pogodbi, s katerim bi dvom o blagovnem kreditu odpravili, je pojasnil Rokavec. Dodal je, da so omenjeni aneks z gradbincem podpisali 18. novembra 2013, nato pa finančnemu ministrstvu sporočili, da občina nima blagovnih kreditov.

Pravnik napisal pogodbo z blagovnim kreditom, a je to ugotovil šele dva meseca pozneje

A tožilke Tine Sočan ni prepričal. Zanimalo jo je, kdo je pripravil osnovno pogodbo s podjetjem Trgograd in zakaj je niso takoj vnesli v aplikacijo e-dolg. Rokavec je povedal, da je osnovno pogodbo z gradbincem pripravil prav Habe, ampak da sam takrat ni vedel, da temelji na blagovnem kreditiranju. Zakaj omenjene pogodbe niso vnesli v aplikacijo e-dolg, pa ne ve, saj je to delo zaposlenih na občini.

Na tožilkino vprašanje, kdo je pripravil vlogo za soglasje k zadolžitvi, ki jo je občina finančnemu ministrstvu poslala 22. oktobra 2013, je Rokavec odvrnil, da je bil to Marko Povše. Nadalje je na tožilkino vprašanje, zakaj omenjeni vlogi niso priložili pogodbe s Trgogradom, odgovoril, da bi to storili, če bi ga kdo na to opozoril.

Sodnica Barbara Toldi je pozneje iz dokaznega gradiva Rokavcu predložila izjavo o blagovnem kreditu, ki jo je Povše pripravil že 22. oktobra 2013, torej na dan, ko so oddali vlogo za soglasje k zadolžitvi, vendar na njej ni bilo županovega podpisa. Rokavec se je je branil, češ da gre za fotokopijo, ki bi jo lahko pripravil kdorkoli, in da zanj dokument ni verodostojen.

Kaj bosta povedala Povše in Habe?

Sodnica je nadaljevanje glavne obravnave sklicala za 24. novembra, ko bosta skoraj zagotovo na zaslišanje vabljena tudi občinski finančnik Marko Povše in pravnik Matija Habe. Ali bodo zaslišani tudi predstavniki ministrstva za finance, ki jih predlaga tožilstvo, za zdaj še ni jasno, prav tako ne, ali bo tožilka obtožni predlog dopolnila z novim dokaznim gradivom. Smo pa izvedeli, da bi iz predala utegnili vzeti celo prikrivanje patronatskih izjav za 9,8 milijona evrov kredita podjetja SVC Litija, zaradi česar ministrstvo za finance občini prav tako ne bi izdalo soglasja k zadolžitvam v letu 2013, saj so bile po njihovem poroštvene narave in so zato prispevale k skupni (pre)zadolženosti občine. Tožilka Dragica Abrahamsberg je kazensko ovadbo v tem delu sicer zavrnila, ker je ocenila, da ne gre za poroštva, a bi tožilstvo omenjene očitane nepravilnosti lahko kljub vsemu uporabilo kot dokazno gradivo, le v drugačni obliki, kot so zapečatene z ovrženo ovadbo.