Odgovor: Lahko vas pomirim, saj lahko ignoriranje geodetskega postopka škodi le sosedu. Če je geodet soseda mejaša pravilno povabil na mejno obravnavo, ta pa se mejne obravnave ni udeležil, potem GURS še enkrat pozove mejaša, da se izjavi o tem, ali se strinja s potekom predlagane meje. Vabilu GURS običajno priloži tudi kopijo skice iz elaborata ureditve meje in mejaša še posebej obvesti, kje in kdaj si lahko ogleda ta elaborat. Obenem ga opozori na pravne posledice, če se o predlagani meji ne izjavi. V primeru, da se mejaš v 15. dneh od dneva vročitve vabila GURS ne izjavi o strinjanju s potekom predlagane meje, velja domneva, da se strinja s potekom predlagane meje. Tako se lahko mejo uredi navkljub mejaševemu ignoriranju geodetskega postopka.

Vprašanje: Nedavno sem tudi sam okusil, do kakšnih absurdov lahko pripeljejo postopki ureditve meje. Gre za parcelo pri Domžalah, glede katere sva s sosedom v mejnem sporu že dve leti. Začelo se je z mejno obravnavo na terenu, nadaljevalo prek obravnave na geodetski upravi. Skupno vsem tem postopkom je, da se sosed s predlagano mejo geodeta ne strinja in kaže neko svojo mejo, ki nima nobene zveze z realnostjo. Zdaj smo v fazi, ko se je tudi postopek ustne obravnave na GURS končal brez uspeha. Zanima me, kako naprej – ali taka meja ostane neurejena ali imamo še kakšne pravne možnosti?

Odgovor: Še imate možnosti. V primeru, da tudi po opravljeni ustni obravnavi meja ostane sporna, GURS pozove lastnika, ki se ne strinja s predlagano mejo, da v 30. dneh od vročitve oziroma od prejema poziva začne sodni postopek ureditve meje pred sodiščem – pomembno je torej, da postopek nadaljuje tisti mejaš, ki se z mejo ne strinja, saj se v nasprotnem primeru šteje, da se strinja s potekom predlagane meje, ki jo je predlagal geodet.

Mag. Boštjan J. Turk