Kranjski podjetniki in trgovci ne sprejemajo nove, strožje prometne ureditve v mestnem središču, ker po njihovem ogroža poslovanje. »Tu sem leto in pol, novi ukrepi glede dostave in ostalega pa me silijo k odhodu. Imam 30 dobaviteljev, a samo 5 jih lahko dobi dovolilnice in dostaviti mi morajo vedno z istim vozilom, ker čitalec tablic hrani podatke,« trdi podjetnica Urša Kocjančič. Nezadovoljstvo se stopnjuje od začetka oktobra, ko ni več brezplačnega vstopa v mestno jedro niti za krajši čas kot do zdaj.

»Zdravila so občutljiva, povsod po Sloveniji jih lahko lekarnam pripeljejo do vrat, le v Kranju ne. Prav tako je otežen obisk starejšim, bolnim do ordinacije, kjer je največ bolnikov z demenco in podobnimi boleznimi. Ves čas javne razprave sem na to opozarjal, a ni bilo posluha,« trdi lastnik lekarne v mestnem središču Janez Ferčulj. Kot je povzel Jaka Kregar, so nezadovoljni tako s stroški dovolilnic kot z režimom vstopanja in izstopanja iz mesta ter urejenostjo dostave: »Na eni strani občina pomaga pri najemninah, na drugi strani pa nas prometni režim podi iz mestnega jedra. Najmanj dva podjetnika, ki sta dobila subvencijo za najemnino, sta že odšla!«

Predsednik krajevne skupnosti center Aleksander Pavšlar pa trdi, da so ves čas priprave odloka o prometu opozarjali na probleme z dostavo in poslovanjem, ker je mesto že tako ali tako ekonomsko uničeno. »A posluha ni bilo. Vedno smo v mestu lahko kupili rože, zdaj nič več,« dodaja ob odhodu edinega cvetličarja iz mestnega jedra, ki se novemu režimu zaradi narave svoje dejavnosti ni mogel prilagoditi.

Promet so sicer v Kranju omejili pred skoraj desetletjem, župan Boštjan Trilar pa je dokončno skušal urediti promet skozi Kranj in mirujoči promet v mestnem jedru ter ob njem. Njegovi prebivalci trdijo, da novi odlok ni nastal na njihovo pobudo – kot trdijo na občini – ampak so ga skušali z zbranimi podpisi celo ustaviti in dodajajo, da gre tudi tokrat za polnjenje mestne blagajne na račun (pre)dragih dovolilnic. Lastniki trgovin in pisarn pa ne morejo verjeti, da do lastnih nepremičnin z vozili ne morejo nemoteno dostopati.

Župan se ne bo pogovarjal

Trilar je odgovore o novem odloku o prometni ureditvi ponudil, še preden so svoja vprašanja javno zastavili podjetniki iz središča. Z njimi, pravi, se ne bo več pogovarjal o zadevah, ki so sprejete in so del odloka. »Enkrat je treba presekati razprave, ki so vedno enake in ne vodijo nikamor. Trdim, da smo odgovorno in dovolj dolgo časa sprejemali novi odlok, ki spreminja mestno središče v živahno, urejeno in varno okolje,« je prepričan župan, ki je pojasnil, da se imetnikom lokalov promet povečuje že dve leti in je z režimom zadovoljnih »vsaj štiri petine« občanov. Zdaj je dnevno okoli 500 vstopov in izstopov z vozili v mesto, prej skoraj trikrat več, kar kaže na zlorabe, ki jih novi sistem nadzora in dovolilnic preprečuje.

»Omogočili smo dostope gasilcem in reševalcem in preprečili, da je mestno središče bližnjica za voznike med enim in drugim koncem Kranja. Pripravljamo nove ukrepe za oživljanje mesta, veliko je prireditev. A občina neposredno ne more pomagati gospodarstvu, zato računamo na podjetniške zamisli, ki jim znamo prisluhniti,« je dejal Trilar, ki je prepričan, da se novi prometni režim ne bo bistveno spremenil, a bo prisluhnil posameznim primerom, ki terjajo posebne rešitve tako kot do zdaj.

Do zdaj sicer še nobenemu od županov ni uspelo v Kranju uveljaviti takšnega prometnega režima, s katerim bi bila zadovoljna velika večina občanov. Dejstvo je, da so v Kranju z evropskim denarjem mesto res polepšali, poživili in uredili – a življenje se v polni meri v jedro ni vrnilo. Še vedno nezadovoljni odhajajo, še vedno Kranj nima prave tržnice ali središča, kjer bi se ljudje srečevali, kar je bila tudi stalna obljuba dosedanjih oblasti.