Tudi gazela VIRS tako kot Varis prihaja iz lendavske občine. Podjetje sta Renato Pahor, ki opravlja naloge direktorja, in Aleš Puklavec, ki je prokurist, ustanovila leta 2004. Podjetje je specializirano za izdelavo avtomatov in robotov za elektroobločno in lasersko adaptivno varjenje in rezanje. Pohvalijo se lahko z več uspešno inštaliranimi robotskimi varilnimi aplikacijami za adaptivno varjenje pri zahtevnih kupcih in tudi z razvojem robotske celice za lasersko varjenje. Kupci se za njihove rešitve odločajo predvsem, ko je obseg dela tako velik, da je ročno delo predrago ali ko je zahtevana standardna ali višja kakovost varjenja, ki z ročnim postopkom ni dosegljiva.

Delajo z najboljšimi

Podjetje, ki trenutno zaposluje 26 ljudi, je lani ustvarilo 3,77 milijona evrov prihodkov od prodaje, ki jo večinoma ustvarijo na domačem trgu. Veliko njihovih kupcev najdemo med izvozniki v avtomobilski industriji, strojegradnji in drugih panogah. Med njihovimi kupci so tudi najprestižnejši proizvajalci avtomobilov, avtodvigal, strojev, izpušnih sistemov in drugi.

V prihodnjih letih načrtujejo 20-odstotno povprečno letno rast, v petih letih pa 10 milijonov evrov od prodaje. Postopoma nameravajo delež izvoza povečati, saj pospešeno promovirajo svojo dejavnost na sejmih na Madžarskem, Hrvaškem in v Avstriji.

Ker je vsako naročilo za avtomat ali robota unikatno, vedno oblikujejo projektno skupino, ki je zadolžena za izpolnjevanje želja kupcev. Prevzemajo predvsem tista naročila, ki zaposlenim omogočajo razvojne izzive, izvedljivost in primerno dodano vrednost. Do zdaj so obdržali vse naročnike. Poleg osebne strokovne podpore jim zagotavljajo tudi celodnevno pomoč na daljavo.

Nova znanja in skrb za zaposlene

Lastnika vseskozi dobro sodelujeta, se usklajujeta in si delita naloge. Pahor je svojo tehnično izobrazbo nadgradil z ekonomsko in skrbi predvsem za prodajo, organizacijo in kadre, Puklavec pa se posveča proizvodnji in razvoju, pri čemer svojo izobrazbo nadgrajuje na področju avtomatike. Med sodelavci prevladujejo tehnično izobraženi s področja elektronike, strojništva in informatike z dolgoletno prakso varjenja ali rezanja.

Sodelavce pridobivajo že v času šolanja in jih tako spoznajo skozi študijsko ali poletno prakso. Fluktuacije med zaposlenimi nimajo, lastnika pa razmišljata tudi o tem, da bi v prihodnje delež lastništva podjetja ponudila tudi sodelavcem ter tako še okrepila pripadnost zaposlenih. Sicer pa povprečna plača v podjetju znaša dobra dva tisočaka bruto in je občutno nad slovenskim povprečjem. Direktor se s sodelavci večkrat na leto pogovori o doseganju zastavljenih strokovnih in osebnih ciljev, o ustreznosti plačila ter usklajevanju zasebnega in službenega življenja, oba menedžerja redno sodelujeta na sestankih projektnih timov.

Med ključnimi vrednotami v podjetju so odprto komuniciranje, zaupanje, sodelovanje, pomoč in solidarnost. Pahor in Puklavec sta namreč prepričana, da le zadovoljni sodelavec lahko da maksimum svojih psihofizičnih sposobnosti. Skrbijo za interni prenos znanja in nenehno izobraževanje tako s področja projektnega vodenja, prodaje, komunikacije kot upravljanja človeških virov. Tesno sodelujejo z Inštitutom za varilstvo. jpš