»Lubi Slovenci«, najsi bodo še take avtoritete, pa se lahko, kot mi govori zdrav razum, tudi v čem motijo. Na primer:

– Kam lahko vodi tak način »spravljanja« (ki je zanetil tudi politične manipulacije): najprej je bila prizadeta ena stran Slovencev, zdaj še druga, ki se ji zmanjšuje pomen zanjo najbolj svetega, pomen NOB. Realno je pričakovati, da gredo ljudje v obrambo, ko doživljajo nekaj kot krivično, hkrati pa poslušajo še »očitke«, da ne zmorejo razumeti, kaj je pieteta. Ob tem se v ospredje postavlja revolucionarno nasilje, Cerkev pa o svoji odgovornosti molči.

– Karlovica: kaj nam ta skupna spominska plošča simbolno sporoča? Ga. Spomenka Hribar tega ne uvidi. Moje stališče je, da na individualni ravni ne smemo posplošiti in izenačiti vseh življenjskih poti in smrti, posebno ko je zgodovinski spomin še živ. Kaj bi nam to sporočilo? Vseeno je, kaj kdo v življenju počne. (Lahko si rabelj ali žrtev, lahko se boriš za domovino ali z okupatorjem, ni pomembno. Vsi smo enaki. Vsi smo samo žrtve.) Pa res nimamo v življenju nobene izbire? Kritiziram tako posploševanje, njene snovalce in izvajalce. To vodi k rušenju vrednot in k večji razklanosti med nami.

Upam, da bomo končno obrnili svoj pogled v prihodnost.

Polona Jamnik, Bled