Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb države in SDH za leto 2016 navaja, da se je lani vrednost kapitalskih deležev države, merjeno po knjigovodski vrednosti, znižala za 1,2 milijarde evrov na 9,6 milijarde evrov.

Padec vrednosti državnih naložb, s katerimi upravljajo, so pripisali predvsem odprodaji deleža v Novi KBM in pa spremenjenemu evidentiranju upravljanju državne naložbe v Kapitalski družbi. Vrednost kapitalskih deležev SDH pa se je povišala za 38,1 milijona evrov na 819 milijona evrov.

Povišala se je tudi čista dobičkonosnost lastniškega kapitala portfelja družb v neposredni lasti države in SDH. Ob upoštevanju enkratnih dogodkov v izračunih za leto 2015 se je čista dobičkonosnost portfelja neposrednih naložb države povišala za 1,5 odstotne točke na 5,7 odstotka, dobičkonosnost portfelja neposrednih naložb SDH pa se je znižala za 0,2 odstotne točke na 9,9 odstotka.

Čista dobičkonosnost skupnega portfelja kapitalskih naložb države v upravljanju SDH je porasla s 4,7 odstotka na šest odstotkov.

Precej so se povečala tudi dividendna izplačila. Država je letos prejela rekordno višino dividend - iz udeležbe v dobičku za poslovno leto 2016 je prejela 211 milijonov evrov dividend, medtem ko jih je lani 142 milijonov evrov, SDH pa 46 milijonov evrov, kar je dva milijona evrov več kot v letu 2016.

Nadzorniki so se v torek seznanil tudi s polletnimi rezultati oz. rezultati zadnjega meseca in potrdili prenovljen načrt integritete SDH, saj so zaznali potrebo po prenovi in prilagoditvi aktualnim razmeram celotnega registra tveganj in načrta integritete.