Neresnična je avtoričina navedba, da so »javne institucije, ki so posredovanje informacij zavrnile, novinarjem ob tem izstavile račun za plačilo stroškov odvetnikov, ki so zastopali osebe, na katere so se nanašali zahtevani podatki«.

Novinarji niso prejeli nobenih računov, saj so zavezanci za dostop do informacij javnega značaja v odločbah, ki so jih izdali, na podlagi zakona (1. odstavek 114. člena ZUP – zakon o upravnem postopku) le odločili o stroških, ki so jih priglasili stranski udeleženci. Na tej podlagi novinar kot prosilec zavezancu ne plača ničesar, plačati mora (če in ko je odločba pravnomočna) stranskemu udeležencu. Zato poudarjamo, da je zgoraj zapisana navedba neresnična.

V nadaljevanju pojasnjujemo tudi, da je bilo novinarki, ki je od SDH želela pridobiti informacije javnega značaja, z zavrnilno odločbo na podlagi 1. odstavka 114. člena ZUP res naloženo, da stranskim udeležencem (in ne SDH) povrne stroške stranske udeležbe. Glede na to, da postopek še ni končan, ga ne komentiramo, lahko pa pojasnimo, da bo o tem, ali mora novinarka povrniti stroške tem udeležencem, dokončno odločilo upravno sodišče.

Poleg tega je informacijski pooblaščenec novinarki v odločbi, s katero je odločil o njeni pritožbi, izrecno pojasnil, da ne drži njena navedba, da prosilcu ni mogoče naložiti plačila stroškov stranskih udeležencev. Informacijski pooblaščenec je še dodatno pojasnil, da je pri stroških treba ločiti stroške samega dostopa do informacij po ZDIJZ (kjer organ lahko zaračuna materialne stroške pri npr. fotokopiranju dokumentov) od stroškov upravnega postopka, ki se vodi po zakonu o upravnem postopku (ZUP).

Lidia Glavina, predsednica uprave Mag. Nada Drobne Popovič, članica uprave

Slovenski državni holding, d. d.