Le dobre pol ure je trajal včerajšnji, že osmi poskus nadaljevanja decembrske, 13. redne seje občinskega sveta v Kostanjevici na Krki. Desetčlanski občinski svet je imel še zadnjo priložnost pred razpustitvijo in nadomestnimi volitvami in jo (vsaj tokrat) izkoristil. Na sejo je prišlo osem od desetih svetnikov, ki so sprejeli sklep, da gresta predloga proračuna za leti 2017 in 2018 v petnajstdnevno javno razpravo.

Po koncu javne razprave bo župan Ladko Petretič sklical novo sejo, na kateri bodo svetniki proračuna tudi potrjevali. Ali se bo torej kostanjeviški občinski svet vendarle obdržal in bo državni zbor prekinil postopek razpustitve, bo tako znano po 23. oktobru.

Osmi poskus je bil delno uspešen

»Kar malo sem presenečen, da je seja potekala tako gladko, hitro in celo brez razprave,« je po seji povedal župan Petretič, ki bo dal predloga proračunov že danes v javno obravnavo. »Zdaj je vse odprto. Lahko pa končno rečemo, da je bil današnji poskus vsaj delno uspešen.« Na vprašanje, kaj je člane skupine svetnikov, ki so doslej rušili županove predloge, tokrat vendarle spodbudilo, da so prišli na sejo (vsaj štirje od šestih) in njegove predloge podprli, je župan odvrnil le: »Nimam komentarja.« Medtem pa nobeden od svetnikov iz omenjene skupine ni želel dajati izjav.

Dejstvo je, da je državni zbor 26. septembra sklenil, da kostanjeviškemu občinskemu svetu ponudi še zadnjo možnost za odpravo nezakonitega delovanja. Če proračuna v 30 dneh ne bosta sprejeta, bo državni zbor nadaljeval postopek o predčasni razpustitvi občinskega sveta.

Dve leti trajajoč spor

Predloga proračuna za leti 2017 (3 milijone evrov) in 2018 (2,4 milijona evrov) se le malenkostno razlikujeta od tistih, ki jih je župan dal na mizo konec lanskega leta, nato pa že januarja dopolnil na sedanjo vrednost. Omenjena svetniška skupina je predlogom ves čas nasprotovala, tokrat pa jih je podprla. Je pa omenjena svetniška skupina kar sama pred dnevi sklicala izredno sejo z enakimi točkami kot na redni 13. seji in sprejemala povsem enaka proračuna, kar pa je po županovem mnenju brezpredmetno. Kot pravi, lahko proračun predlaga izključno župan, ki je tudi odgovoren za njegovo izvedbo. Poleg tega izredne seje ni mogoče sklicati, dokler redna ni končana, dodaja.

Vzrok, da je delo občine že dve leti povsem ohromljeno, je spor med županom na eni in svetniško skupino, ki jo vodi Andrej Rajar (včeraj ga na seji ni bilo), na drugi strani. Jabolko spora je vračilo vlaganj v telekomunikacijsko omrežje, kar izhaja še iz mandata prejšnjega župana Mojmirja Pustoslemška. Svetniška skupina vztraja pri reviziji postopka, saj je prepričana, da bi morali 200.000 evrov, kolikor jih je ostalo, razdeliti med ljudi. Župan Petretič je nasprotno prepričan, da je zadeva končana in da je treba preostali denar v skladu z zakonom porabiti za infrastrukturo.

V spor je morala poseči država

Predsednik državnega zbora Milan Brglez je še prejšnji teden pozval vpletene deležnike, naj vendarle sprejmejo proračuna oziroma naredijo vse potrebno, da sploh ne bi razpustili občinskega sveta. »Razpustitev občinskega sveta namreč ne bi bil le madež na sposobnosti občine Kostanjevica na Krki, da svoje lokalne izzive rešuje sama, ampak bi bilo sporočilo tudi širše, to je, da je v Sloveniji nujna prevetritev sposobnosti malih občin za njihovo delovanje,« je v pozivu občini zapisal Brglez.

Kot smo poročali, je ministrstvo za javno upravo prve dopise o dogajanju v Kostanjevici prejelo v začetku leta 2016. Decembra lani je zahtevalo takojšnjo odpravo nezakonitega stanja oziroma sprejem proračuna. Odzval se je zgolj župan in pojasnil, da je storil vse, kar je lahko, da pa proračun za leto 2016 ni več relevanten in da sta že pripravljena proračuna za leti 2017 in 2018, vendar so ju svetniki zavrnili.

Marca letos je ministrstvo za finance podalo uradno stališče, da so izpolnjeni pogoji za začetek postopka za razpustitev občinskega sveta. Kljub temu so Kostanjevici aprila dali še eno možnost in ji predlagali oblikovanje »pomiritvene« skupine, ta bi pripravila osnovne smernice za oblikovanje proračunov, zadevo »telefonija« pa bi začasno zamrznili do izvolitve novega občinskega sveta. A tudi ta poskus ni uspel. Vlada je tako v začetku junija sprožila postopek razpustitve občinskega sveta, o čemer dokončno odloča državni zbor.