V ta namen je napisala Krki prošnjo za sprejem, v kateri je navedla svoje ekonomsko znanje, tudi iz mednarodnega okolja, kar bo garancija, da bo Krka še boljše poslovala kot sicer, in prepričanje, da se bodo z njenim prihodom v Krki povečale tudi plače. Zaradi gotovosti pa je enako vlogo napisala tudi Luki Koper, ko je ugotovila, da pri njih znaša povprečna plača celo 3378 evrov in da izplačujejo tudi 13. plačo.

Presenetljivo hitro pa je Lidia dobila odgovor iz Krke, saj so bile njene navedbe v prošnji samo »skromen zbir javno znanih informacij« in ni ponudila nič novega. Zato trenutno takega kadra ne potrebujejo. V Luki Koper pa so se za Lidio bolj potrudili in ji v odgovor napisali, da je njena prošnja vsebovala nezanesljive podatke, izračuni in ugotovitve pa so napačni in celo nekonsistentni. Zato Lidia ni dobila službe niti v Luki Koper in se bo morala do nadaljnjega zadovoljiti z do zdaj sicer nadpovprečno plačo.

Drago Štruc, Slovenske Konjice