Predsednica ustavnega sodišča se zunaj izvrševanja pristojnosti ustavnega sodišča ne sme izrekati o konkretnih ravnanjih drugih državnih funkcionarjev, zato na zastavljeno vprašanje ne more odgovoriti.

Dr. Sebastian Nerad, generalni sekretar ustavnega sodišča RS