Program ENSVET, v okviru katerega deluje 70 usposobljenih in neodvisnih svetovalcev, zadnji dve leti usklajuje in financira Eko sklad – Slovenski okoljski javni sklad. Osnovni namen dejavnosti mreže ENSVET je z brezplačnimi nasveti in razgovori investitorjem pomagati pri izboru, načrtovanju in uresničevanju ukrepov za učinkovitejšo rabo energije v stanovanjskih stavbah ter (so)uporabo obnovljivih virov energije. Tako se povečujeta bivalno ugodje in kakovost bivanja, manjše so obremenitve okolja, lažje pa je tudi uresničevanje ukrepov in programov, predvidenih z energetsko politiko v Sloveniji. Občani se lahko na individualno svetovanje o energetskih naložbah v stanovanjskih stavbah naročijo v 50 lokalnih občinskih pisarnah ali se brez najave udeležijo svetovanja na vseh večjih slovenskih sejmih, tudi na prihajajočem sejmu Narava-zdravje.

Po nasvet z vso dokumentacijo

V Eko skladu vsem, ki nameravajo pri svetovalcih mreže ENSVET poiskati odgovore o energijskih ukrepih, svetujejo, da prinesejo s seboj vse dokumente, ki se tičejo načrtovane naložbe. Za ustrezno svetovanje so pomembni predvsem tisti dokumenti, načrti ali izračuni, ki opredeljujejo porabo energije in vode v objektu, projektna dokumentacija za novogradnje (veliko vprašanj se nanaša na gradnjo skoraj ničenergijskih hiš) in prenovo, računi in predračuni, fotografije stanja na objektu oziroma v stanovanju … Na osnovi vseh teh podatkov si lahko svetovalci ustvarijo pravo sliko trenutnega stanja nepremičnine ali načrtovane novogradnje ter problematike, o kateri se obiskovalci želijo pozanimati. Občani v zadnjih letih sicer največ povprašujejo o pogojih in možnostih za pridobitev finančnih spodbud Eko sklada za naložbe v učinkovito rabo energije, svetovalci pa jim nudijo tudi pomoč pri izpolnjevanju vlog.

Ugodna posojila za okoljske naložbe

Eko sklad je avgusta objavil nov javni poziv za ugodno kreditiranje okoljskih naložb občanov. Zanje je namenjenih šest milijonov evrov, najvišji znesek dodeljenega posojila na posamezno vlogo pa je 40.000 evrov oziroma najmanj 1500 evrov. Občani lahko zaprosijo za posojila za vgradnjo naprav in sistemov za učinkovito ogrevanje in prezračevanje ter pripravo sanitarne tople vode, rabo obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode, sodobne naprave za pridobivanje električne energije, zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih stavb ter gradnjo ali nakup nizkoenergijske ali skoraj ničenergijske stanovanjske stavbe. Obrestna mera (trimesečni Euribor + 1,3 odstotka) je ostala nespremenjena, bistvena sprememba pa je z deset na največ dvajset let podaljšana odplačilna doba za gradnjo ali nakup nizkoenergijske in skoraj ničenergijske hiše ali obsežnejšo obnovo stavb, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov tega javnega poziva.

Kontakti svetovalnih pisarn in svetovalcev so objavljeni na spletni strani www.ensvet.si, več informacij pa je na voljo tudi na brezplačni telefonski številki 080 16 69.