Medtem ko ustavno sodišče še presoja določbo zakona o tujcih o zapiranju meje pred begunci, je odbor za notranje zadeve včeraj obravnaval nove spremembe tega zakona.

Pri tem je prišlo do nenavadnega političnega obrata. Bistvena sprememba, ki jo je prvotno predlagalo ministrstvo za notranje zadeve, da bi beguncem, ki uživajo v Sloveniji začasno (subsidiarno) zaščito, otežili združevanje z družinskimi člani, je včeraj odpadla. Koalicija je v sodelovanju z ministrstvom za notranje zadeve namreč opustila namero, da bi morali begunci po pridobitvi statusa na združitev z bližnjimi čakati še najmanj leto dni.

Koalicija ni dopustila nehumanosti

Po naših informacijah je koalicija še pred začetkom obravnave v parlamentu v tej nameri prepoznala nepotrebno oteževanje bivanja v Sloveniji in povzročanje dodatnega trpljenja beguncem. Kot so poudarili tudi v združenju enaindvajsetih nevladnih organizacij, stališče katerih je zastopala Amnesty International Slovenije, družine pri iskanju azila pogosto ne potujejo skupaj, saj jih vojne in konflikti za daljši čas ločijo. Združevanje družin je tako human mehanizem, obenem pa je tudi ena od legalnih poti za prihod beguncev v Evropsko unijo – da jim ni treba uporabljati nevarnih tihotapskih poti, če se želijo združiti s svojimi bližnjimi.

Oteževanje združitev z družinami osebam, ki uživajo začasno zaščito (med njimi so tudi sirski begunci), je sicer v Evropski uniji uveljavljeno. Združevanje družin tako na primer po dostopnih podatkih že omejujeta Avstrija in Nemčija in prvotni predlog MNZ je tej usmeritvi sledil. Vendar je koalicija po naših informacijah med drugim prepoznala tudi, da je primerov oseb z začasno zaščito, ki bi želeli v Slovenijo pripeljati še družinske člane, pri nas razmeroma malo – lani je na podlagi tega mehanizma k nam prišlo komaj osemnajst oseb. Zaradi tega je tudi ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar sprevidela, da je predlog bolje umakniti in ohraniti dosedanje pogoje, po katerih lahko begunci za združitev z družino zaprosijo takoj po pridobitvi statusa. Odbor za notranje zadeve tako ni sprejel predloga stranke SDS, da bi pogoje za združevanje še bolj zaostrili in beguncem z začasno zaščito dovolili združevanje z družinami šele po petih letih.

Šolarje so odrinili

Priseljevanje tujcev pa je ministrstvo omejilo na drugem, šolskem področju. Na ministrstvu so namreč pripravili predlog spremembe, po kateri dovoljenja za prebivanje ne bi več mogli dobiti otroci tistih staršev, ki jih v Slovenijo pripeljejo »zgolj« kot učence osnovnih ali dijake srednjih šol. Na ministrstvu so namreč ugotovili, da starši, ki otrok v Slovenijo ne morejo pripeljati na podlagi drugih določb, »sistemsko zlorabljajo« določbo, da lahko otroci dobijo dovoljenje za prebivanje, če se tu vpišejo v šolo. Takšnih primerov naj bi bilo v zadnjih letih okrog dvesto šestdeset. Pri tem ukrepu, ki je tujcem (na primer tujim delavcem) zaprl eno od možnosti za združitev z otroki, se je ministrstvo sklicevalo tudi na evropske predpise. »Doslej je bilo mogoče dobiti dovoljenje za prebivanje na podlagi šolanja v osnovni ali srednji šoli, poslej pa to, če bodo zakonske spremembe uveljavljene, ne bo več mogoče,« pravi Miha Nabergoj iz Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij PIC. »Žal nam je, da je to spremembo ministrstvo za notranje zadeve pripravilo komaj pred tremi dnevi in se strokovna javnost do nje ni mogla opredeliti, četudi smo poprej z ministrstvom pri celotnem svežnju sprememb dobro sodelovali.« Nabergoj je poudaril, da je bilo v končnem besedilu zakona upoštevanih »kar nekaj vsebinskih pripomb in predlogov, ki smo jih pripravili v nevladnem sektorju in jih preučili skupaj, na sestanku z ministrstvom«.