Na zboru občanov v Vrhniki je konec prejšnjega meseca direktor agencije za okolje Joško Knez med drugim dejal, da bi moral Kemis, če želi še naprej obratovati na Vrhniki, pridobiti novo gradbeno dovoljenje. »Inšpektor je izdal odločbo, da Kemis ne sme obratovati. Je pa vprašanje, kaj se bo zdaj dogajalo. Veliko je odvisno od Kemisa. Del podjetja je porušen, zato bo po mojem mnenju potreboval novo gradbeno dovoljenje in moral tudi po okoljevarstveno soglasje,« se je Knez izrekel o točki, ki bo bistvena z vidika pravnega preigravanja o tem, ali bo Kemis še lahko obratoval na Vrhniki. Če se bodo njegove besede uresničile, bi bili namreč Vrhničani bližje uresničitvi zahtev, naj Kemis ne deluje več v njihovi občini, kajti zapleteni postopki bi se zavlekli, poslovanje Kemisa pa bi to postavilo pod velik vprašaj.

Inšpekcija še ni odločila

Toda kaže, da imajo pri Kemisu drugačne načrte. To je razvidno iz odgovora direktorja Emila Nanuta, ki nam je sporočil, da imajo »za objekt skladiščno-poslovno-predelovalnega centra gradbeno in uporabno dovoljenje« in da bodo sanacijo izvedli v skladu z zakonodajo. Na to, da bodo skušali sanacijo izvesti brez novega gradbenega dovoljenja, kažejo tudi njihove napovedi izpred časa.

Nanut je že pred meseci predstavil načrt sanacije tovarne v dveh fazah, ki naj bi jo končali do konca leta, že z novim letom naj bi delovali v »novih prenovljenih prostorih z višjo stopnjo protipožarne zaščite«. Medtem v Gorenju, lastniku Kemisa, pravijo, da hkrati s sanacijskimi aktivnostmi pripravljajo celovit sanacijski poslovni načrt, ki ga bodo obravnavali konec leta. »Gorenje kot lastnik torej v zvezi s tem še ni sprejelo odločitev,« so zapisali.

Odločitev, ali bo Kemis potreboval novo gradbeno dovoljenje ali ne, je v rokah gradbene inšpekcije. Kot pravijo na ministrstvu za okolje in prostor, inšpekcija ugotavlja dejansko stanje in bo v skladu z njim tudi odločila. Sicer je gradbeni inšpektor že 21. avgusta po uradni dolžnosti uvedel ugotovitveni postopek, ki pa še ni končan, prav tako pa ni mogoče napovedati kdaj bo, so sporočili z ministrstva in pojasnjujejo, v katerih izjemah glede na gradbeno zakonodajo ob sanaciji ni treba pridobiti novega gradbenega dovoljenja.

Tega Kemisu in drugim podjetjem v podobnem položaju ni treba pridobiti, ko gre za gradnjo objektov, »ki so potrebni zaradi neposredno grozečih naravnih in drugih nesreč ali zato, da se preprečijo oziroma zmanjšajo njihove posledice«. Novega gradbenega dovoljenja ni treba pridobiti tudi, ko gre za vzdrževanje objekta, medtem ko je treba gradbeno dovoljenje pridobiti, ko gre za rekonstrukcijo ali novogradnjo.

Zamenjati vsako steno posebej ali vse hkrati?

Ravno to vprašanje je bistveno, zato je pričakovati, da bo Kemis zagovarjal stališče, da ne bo šlo za novogradnjo ali rekonstrukcijo, ker se ni porušilo celo poslopje, ampak le del, medtem ko nasprotna stran trdi nasprotno. Odvetnik Janez Stušek, ki zastopa več udeležencev v postopku, je prepričan, da je sanacija tako obsežna, da ne moremo govoriti o obnovi prek obstoječega gradbenega dovoljenja.

»Kemis bo verjetno zagovarjal naslednjo logiko: če najprej zamenjam eno steno in nato še preostale tri vsako posebej, potem nisem na novo gradil, ampak obnavljal. Toda ta logika ne bi smela obveljati, saj bi morali upoštevati vse vidike. Razlaga in uporaba prava na način obnove prek posameznih faz in s tem nepotrebnosti pridobitve gradbenega dovoljenja je po naši oceni za tovrstni objekt pravno nedopustna. Čeprav zakon do neke mere dopušča te variante,« je dejal Janez Stušek in opozoril, da je pri tem vprašanju najpomembnejše, da bi novo gradbeno dovoljenje pomenilo tudi novo okoljevarstveno dovoljenje.