Inšpekcija za okolje in naravo pri inšpektoratu za okolje in prostor je zaradi kršitev zakona o ohranjanju narave zoper lastnika nasedlega tankerja, gospodarsko družbo Giuliana Bunkeraggi iz Trsta, uvedla inšpekcijski postopek, v okviru katerega je zavod za varstvo narave podal poročilo o naravovarstvenem statusu območja, kjer je nasedel tanker, o škodljivih vplivih tega ravnanja na ohranjenost narave in o metodologiji sanacije poškodovanega območja, so v današnjem sporočilu za javnost spomnili na ministrstvu.

Poškodbe morskega dna na ekološko pomembnem območju

Iz dokumentacije zavoda je izhajalo, da je tanker nasedel na območju, ki je zavarovan kot naravni spomenik, naravna vrednota državnega pomena, ekološko pomembno območje ter območje Nature 2000. Na območju namreč živijo redke in ogrožene ter mednarodno varovane živalskih vrste, kot so na primer dolgonosi morski konjiček, školjka datljevka ali zavrtač, morske spužve in korale.

Iz poročila, ki ga je po naročilu Občine Ankaran izdelal Nacionalni inštitut za biologijo, pa izhaja, da je na območju nasedanja tankerja prišlo do poškodb morskega dna na površini okoli 1150 kvadratnih metrov. Do fizičnih poškodb morskega dna je prišlo zaradi vrtenja ladijskega vijaka in drsenja ali pritiskanja ladijskega trupa na morsko dno.

Sanacija uspešno zaključena

Inšpekcija je tako 19. junija odredila, da mora zavezanec zagotoviti izvedbo sanacije morskega dna na lokaciji nasedanja tankerja na območju Debelega rtiča v roku 10 dni od vročitve odločbe. Na kontrolnem pregledu 7. julija pa je inšpekcija ugotovila, da so luknjo na morskem dnu, nastalo kot posledica delovanja ladijskega vijaka nasedlega tankerja, izravnali.

Podrobnejšo strokovno kontrolo opravljenega posega je s strokovnimi sodelavci opravil zavod za varstvo narave in v poročilu o izvedeni sanaciji podal mnenje, da je ta uspešno zaključena. V sanaciji so odstranili odpadne cink protektorje in antivegetativno barvo z morskega dna, prav tako pa so vzpostavili prvotni položaj skal, prevrnjenih ob nasedanju ter delno poravnali luknjo, ki jo je na morskem dnu povzročil ladijski propeler.

Na podlagi poročila zavoda je inšpekcija ugotovila, da je bila inšpekcijska odločba izvršena in postopek ustavila. Sanacija je bila izvedena zelo hitro in tako je obnova poškodovanega morskega habitata možna v kratkem času, so poudarili na ministrstvu.