Revidirani izračuni proizvedenega metana na glavo goveda kažejo, da so bile svetovne količine emisij tega toplogrednega plina, ki ga proizvaja živina, v letu 2011 za 11 odstotkov višje od ocen, ki temeljijo na podatkih Medvladnega foruma za podnebne spremembe (IPCC).

Raziskovalka z ameriškega ministrstva za kmetijstvo Julie Wolf, tudi glavna avtorica študije, objavljene v reviji Carbon Balance and Management, je pojasnila, da po svetu narašča število glav živine, kar se povezuje z večjim vnosom hrane in posledično večjimi emisijami metana.

Metan proizvajamo tudi ljudje

Po navedbah IPCC je metan leta 2015 predstavljal okoli 16 odstotkov svetovnih emisij toplogrednih plinov. Ogljikov dioksid, ki se v glavnem sprošča pri nepopolnem izgorevanju fosilnih goriv, pa je odgovoren za več kot tri četrtine emisij, ki segrevajo planet.

Metan s svojimi dejavnostmi sicer proizvaja tudi človek. V okolje denimo ta plin brez barve in vonja uhaja med proizvodnjo in prevozom premoga, nafte in zlasti zemeljskega plina, še navaja AFP.