Ljubljansko podjetje Elaphe pogonske tehnologije, ki razvija napredne tehnologije za direktni pogon električnih vozil, je hitrorastoče podjetje. Tudi to dejstvo je eden od motivov, da so se vnovič odločili izmeriti kakovost odnosa med zaposlenim in organizacijo, saj se ta lahko pri hitri rasti števila zaposlenih dokaj hitro začne krhati.

Elaphe trenutno zaposluje že več kot 70 sodelavcev, katerih povprečna starost je 31 let, z nekaj več kot 20 stalnimi sodelavci, ki so pretežno mladi in energični študenti, pa so v povprečju še leto mlajši. Ves čas iščejo predvsem osebnostno primerne kandidate z veliko naravoslovnega znanja. »Veseli smo, ko se za delo pri nas zanimajo strojniki, elektrotehniki in fiziki. To so namreč kadri, ki jih najbolj iščemo. Obenem pa se vse bolj usmerjamo v prodajo in trženje, zato tudi na tem področju iščemo prodorne kandidate,« je nanizal dr. Gorazd Lampič, direktor podjetja.

Neprestano gradijo kakovostno organizacijo

»Izrednega pomena je, da podjetje res diha skupaj, kot ekipa. Poleg neprestanega prizadevanja za kakovostno organizacijo, ki nam pomaga, da lahko strukturirano rastemo, se resnično vsi trudimo, da se vseh zadev lotevamo konstruktivno in smiselno. Velik del uspeha pa je seveda skupnost. Vsakega, tudi najmanjšega uspeha se veselimo vsi, poleg tega tedensko pohvalimo posameznike, ki so se v določenih situacijah najbolje izkazali. Vedno so med nami novi sodelavci, zato si veliko medsebojno pomagamo in se učimo drug od drugega. Z internimi delavnicami medsebojno tudi delimo znanje, da si znamo karseda smiselno organizirati delovni čas in delo kakovostno opraviti, brez kančka slabe volje. Pomembno je tudi, da rezultate razvojnega dela skrbno evidentiramo, tako da zdaj že precej velika ekipa dela karseda učinkovito,« poudarjajo neumorni inovatorji.

Podjetje, ki je pionir na področju razvoja tehnologije za direktni pogon električnih vozil, je najboljši poligon in odrivna deska za znanja željne in ambiciozne mlade ljudi. Dobro prenašanje internega znanja na nove sodelavce, delo pri zelo zanimivih projektih ter seveda tudi zelo kakovostna in prvovrstna oprema so nekateri skriti ključi do prijetnega in uspešnega dela, prav tako pa tudi sodelovanje z dobrimi partnerji v Evropi in po svetu.

Idealni za mlade motivirane strokovnjake

»Na tak način že dokaj zgodaj motiviramo mlade strokovnjake, ki se obenem tudi zelo veliko naučijo. V svoje vrste radi sprejemamo znanja željne študente, pa tudi malce starejših izkušenih sodelavcev se ne branimo – ravno nasprotno! Predvsem je pomembno, da smo se kot ekipa sposobni hitro učiti in prilagajati.« V Elaphe ocenjujejo, da slovenske univerze zagotavljajo dobro raven znanja in so tudi zato pri iskanju kadrov osredotočeni na slovenski prostor. V podjetju imajo le enega Francoza in enega Hrvata. Sicer pa se sodelavci marsičesa priučijo med delom, zato je ukaželjnost ključnega pomena.

Elaphe pogonske tehnologije se je za merjenje kakovosti odnosa med zaposlenim in organizacijo prvič odločil pri Zlati niti 2016, torej lani. Ker si ob hitri rasti števila zaposlenih in obsega poslovanja ne želijo spotikanja ob nevidne ovire, ki se lahko pojavijo pri tem, bodo zaposlene tudi tokrat prosili, da izpolnijo anketo, ki obsega 45 trditev, urejenih v sedem tematskih sklopov, ki zajemajo temeljni odnos med podjetjem in zaposlenim, vlogo in kakovost dela posameznika v podjetju, značilnosti organizacijske kulture, vzdušja in medsebojnih odnosov, podjetnost in inovativnost, kakovost delovnega okolja, osebno rast in razvoj ter čustveno pripadnost zaposlenih.

Zakaj spet Zlata nit?

»Lani smo se anketiranja za Zlato nit in s tem preverjanja zadovoljstva v naši ekipi na takšen način lotili prvič, vendar zagotovo ne zadnjič, saj je tovrstno merjenje ključnega pomena za spremljanje stanja duha v ekipi. Pomaga pa tudi hitro odkriti izzive, ki nas morebiti čakajo, sploh ker nas je iz meseca v mesec več. Takšne aktivnosti so nujno potrebne, sicer imamo lahko o svojih sodelavcih in njihovem počutju na delovnem mestu različno mišljenje. Tako kot pri drugih stvareh v Elaphe vedno dajemo velik poudarek vsebini, pri čemer je treba nujno imeti podatke z vseh strani in pogledov. Le tako se lahko smiselno odločaš in načrtuješ za prihodnost,« je jasen Lampič.