Delovanje skupine DZS temelji na treh področjih: založniško-medijskem, trgovskem in turističnem. Tako kot za matično družbo DZS, ki prodaja pisarniški material, izobraževalno literaturo in šolske potrebščine, je sezonska narava poslovanja značilna tudi za celotno skupino. To še posebej velja za dve izmed največjih družb v skupini - Terme Čatež in Marino Portorož.

Odlični rezultati Term Čatež

Družba Terme Čatež je v prvem polletju realizirala 13,76 milijona evrov poslovnih prihodkov in dobiček iz poslovanja v višini 2,39 milijona evrov, kar je 28,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

Skupina Terme Čatež je medtem v prvih šestih mesecih vknjižila 16,78 milijona evrov poslovnih prihodkov in ustvarila dobiček iz poslovanja v višini 3,69 milijona evrov, kar glede na lani pomeni 33,2-odstotno rast.

Število prenočitev je med januarjem in junijem doseglo 281.331, število enodnevnih gostov in kopalcev pa skupno 386.283. Število prodanih kopaliških vstopnic se je v prvem polletju v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za 3,1 odstotka.

Levji delež prihodkov DZS ustvaril trgovski steber skupine

Levji delež prihodkov, 27 milijonov evrov, je v prvem polletju odpadel na trgovski steber skupine. Turistični steber je k skupnim prihodkom prispeval 16,8 milijona evrov, založniško-medijski steber pa 11,3 milijona evrov.

Iz poslovanja je skupina ustvarila 2,5 milijona evrov dobička, kar je 26 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. K temu dobičku je turistični steber dodal 4,1 milijona evrov, založniško-medijski steber 851.000 evrov, medtem ko je trgovski steber polletje končal s 561.000 evrov izgube iz poslovanja.

Založniško-medijski steber sicer tvorita divizija založništev družbe DZS in družba Dnevnik. Trgovski steber temelji na diviziji trgovine družbe DZS, turistični pa na Termah Čatež in Marini Portorož. Družbi DZS in Terme Čatež sta od letošnjega januarja v postopku preventivnega prestrukturiranja.