Južno od vasi Breg pri Žirovnici do golf igrišča na najprimernejšem delu bi zgradili most čez Savo in povezali regionalno oziroma avtocesto Lesce–Jesenice z novo severno obvoznico. Lepo bi bilo, če bi bil most dovolj širok tudi za dvosmerno kolesarsko stezo in pešpot (pa tudi odskočno mesto za adrenalinske skoke). Taka cestna povezava med Žirovnico in Bledom bi prav prišla tudi ob večjih prireditvah v Kranjski Gori in Planici.

Ob železniški postaji Bled Jezero, ki ji sledi predor, se mi je porodila še ena zamisel, in sicer da bi s te severne obvoznice v bližini železniškega predora zgradili še cestni predor do Bohinjske Bele in ga povezali s cesto za Bohinj.

Ker nisem nikakršen strokovnjak za nizke gradnje, ne za teren ne za varstvo okolja, sem idejo le dal na papir.

Franc Resman, Hlebce