Don Don, proizvodno in trgovsko podjetje, d. o. o., je bilo že v letu 2004 prepoznano za gorenjsko in bronasto gazelo. Njihovo dinamično rast je leta 2015 še dodatno spodbudila pripojitev Pekarne Grosuplje. Podjetje, ki ga vodi Alenka Mozetič Zavrl, zaposluje več kot 280 ljudi in je lani ustvarilo 34,5 milijona evrov prihodkov od prodaje.

Utemeljitev zmagovalca: osrednjeslovenska regija 2017, Don Don, d. o. o.

»Podjetje Don Don je bilo že leta 2004 prepoznano za gazelo Gorenjske. Ambiciozno družinsko podjetje, ki je svojo pot začelo v Metliki, se je v dobrih dveh desetletjih razvilo v podjetniško skupino in največjega pekovskega proizvajalca v JV Evropi. Tržijo sveži kruh in pecivo, posebne kruhe in peciva s podaljšanim rokom trajanja, program za pečenje na prodajnem mestu in druge zamrznjene izdelke.

Razvoj so zgradili na razumevanju usmerjenosti v kupca in samozavesti. Na trge so vstopali z drugačnostjo, kot nišni igralec. Konkurenčnost so oblikovali na tržnem namesto na proizvodnem pristopu, ki je bil v preteklosti v dejavnosti prevladujoč. V zadnjem obdobju rast poganjajo prevzemi in doseganje ekonomskih učinkov v skupino povezanih podjetij.

Strategija rasti v kombinaciji z uspešnim in učinkovitim menedžmentom daje prepričljive rezultate. Med letoma 2011 in 2016 je družba Don Don prodajo več kot potrojila: z 10,5 na 33,5 milijona evrov. V istem obdobju so v Sloveniji ustvarili prek 200 novih delovnih mest. Celotna skupina Don Don danes zaposluje 1400 ljudi v Sloveniji, na Hrvaškem, v BiH, Srbiji, Črni Gori ter Bolgariji.

Vizija ustanoviteljev, brata Aleša in sestre Alenke Mozetič, je, da je skupina Don Don največji regijski igralec na področju pekarstva in ima v državah v regiji vodilne tržne deleže. Strategijo rasti podpirajo tudi lastniške odločitve. Danes je podjetje le še v polovični družinski lasti. »Raje sva manjša lastnika v močnem podjetju, kot pa močna lastnika v manjšem podjetju,« pravita ustanovitelja.

Podjetje Don Don, slovensko regijsko multinacionalko, je metodološka komisija izbrala za gazelo osrednjeslovenske regije.«