Datalab je prvo slovensko visokotehnološko podjetje, ki je delnice uvrstilo na Ljubljansko borzo, v dvajsetih letih delovanja pa je preraslo v multinacionalko. Svoja podjetja so ustanovili in zadnja leta tudi prevzemali, denimo leta 2014 hrvaški APEX. Delujejo v vseh državah nekdanje Jugoslavije, v Švici, Avstriji, Albaniji, Romuniji in Bolgariji, ustanovili so tudi hčerinski družbi v Ukrajini in na Poljskem.

Paradni konj podjetja je informacijski sistem Pantheon, ki omogoča celostno upravljanje in pregled nad vsemi dejavnostmi in viri v podjetju. »To je najboljši poslovni informacijski sistem v svojem segmentu v regiji, kar pa ni naš končni cilj. Naš končni cilj je razviti najboljši ERP za mala in srednja podjetja na svetu,« je dejal Mertelj. Razvoj Pantheona bo šel v smeri, ki jo narekuje industrija 4.0, to pa je interoperabilnost – razvoj aplikacij in naprav, ki so povezane in komunicirajo med seboj ter s človekom, integracija sistemov za lažjo uporabo in lažjo dostopnost podatkov, podpora vsem procesom v podjetju, govorna komunikacija uporabnikov z napravami. slo