Nekdanjemu direktorju Športnega centra Pohorje in Smučarskega kluba Branik Dragu Rataju ter takratnemu vodji Pohorske vzpenjače Srečku Jesenšku obtožnica očita, da sta v letih 2008 in 2009 mariborski občini neupravičeno zaračunala 60.000 evrov za vzdrževalna dela na vzpenjači, ki pa naj nikoli ne bi bila opravljena.

Sodni izvedenec Soklič je na podlagi predložene dokumentacije izračunal, da je bilo v letu 2008 razlike med občini izstavljenimi zahtevki in dejanskimi računi 22.000 evrov v škodo občine, v letu 2009 pa 57.000 evrov. Skupno bi tako po njegovih besedah lahko govorili o oškodovanju občine za slabih 80.000 evrov.

Izvedenec ne more oceniti, koliko dela je bilo opravljeno na terenu

A že sam izvedenec je poudaril, da ne more oceniti, koliko dela je bilo dejansko opravljenega na terenu. Vprašljivo je tudi finančno vrednotenje tega dela. Sam je delal izračune na podlagi "najbolj splošne možne" urne postavke, saj v zahtevkih, ki so jih iz SK Branik pošiljali občini, ni podrobno navedeno, kaj in na kakšen način se je točno delalo.

Rataj in Jesenšek trdita, da se je na vzpenjači vsako leto opravilo več dela, kot ga je bilo s strani občine plačanega. Kot je danes v sodni dvorani ponovil Rataj, jim je občina iz tega naslova dolgovala najmanj 1,6 milijona evrov. Tudi zaradi tega naj bi bila zmeda z računi.

»Tisti trije računi, ki nam jih zdaj očitate, so se pač znašli tam, ker je bilo lažje, kot pa narediti vse analize opravljenega dela za nazaj. Nihče ni imel namena zavestno ogoljufati občine za teh nekaj deset tisoč evrov, ta je imela do nas mnogo višji dolg,« je poudaril Rataj. »Zdaj morda zveni čudno in nelogično, da smo tako delali, a takrat nam ni ostalo drugega, če smo želeli ohraniti smučarijo na Pohorju, Zlato lisico in ostalo. Ilke Štuhec, Klemna Kosija in Boštjana Klineta danes ne bi bilo, če ne bi takrat tako delali,« je prepričan.

Med drugim je sporno tudi to, da so od občine terjali poplačilo stroškov za najem bančnega posojila, ki ga je SK Branik najel v višini 1,6 milijona evrov leta 2008. Po ocenah sodnega izvedenca je to neupravičeno, obramba pa trdi nasprotno. Odvetnik Jure Razgoršek je povedal, da je istega mnenja tudi stečajni upravitelj ŠC Pohorje, ki je letos napovedal tožbo zoper mariborsko občino zaradi tega posojila.

V nadaljevanju sojenja, predvidoma konec oktobra, naj bi po predlogu tožilstva zaslišali tudi stečajnega upravitelja. Obramba je predlagala, da se tudi ugotovi, kakšen dogovor glede vzdrževalnih del in njihovega plačevanja ima občina sklenjenega s sedanjim upravljavcem vzpenjače in žičnic Marpromom.