Državna kolesarska povezava med Celjem in Laškim je del regijskega, državnega in tudi mednarodnega kolesarskega omrežja. Z njeno zgraditvijo bo v prvi vrsti poskrbljeno za večjo varnost kolesarjev na tej najbolj obremenjeni in nevarni cesti, ki je letos terjala že dve smrtni žrtvi. »Naš cilj je spodbuditi razvoj kolesarskega turizma in trajnostne mobilnosti, saj se bodo s tem zmanjšali tudi izpusti toplogrednih plinov,« pravijo na Direkciji RS za infrastrukturo. »V okolici turistično pomembnih krajev, kakršno je Laško s svojim zdraviliščem, kot tudi mestnih središč namreč pričakujemo drastično povečanje števila kolesarjev, zato menimo, da je najbolj primerna gradnja samostojnih kolesarskih poti, ki so odmaknjene od glavnih cest, saj le takšne višajo tudi prometno varnost in omogočajo uporabo kolesa čim večjemu številu ljudi.«

Večinoma po levem bregu Savinje

Trasa predvidene kolesarske povezave in pešpoti med Celjem in Laškim poteka na območju obeh občin večinoma po levem bregu reke Savinje, krajši del pa po desnem. Projekt zato vključuje tudi gradnjo brvi za kolesarje in pešce čez Savinjo pri Tremerjah, za katero je projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje pridobila laška občina. »Zaradi relativno dolge in raznolike trase, od Celja do Laškega je namreč enajst kilometrov, smo jo razdelili na devet pododsekov,« pravijo na direkciji za infrastrukturo, ki je že podpisala pogodbo za gradnjo prve etape. Ta potem, ko prečka most v Tremerjah, zavije levo po obstoječi makadamski poti pod železniškim mostom, nato pa po desnem bregu Savinje proti protipoplavnemu nasipu ob kmetijskih površinah. Savinjo ponovno prečka na mestu, kjer je na levem bregu Savinje predvidena nova brv za pešce in kolesarje, ki so jo prav tako že začeli graditi.

V projekt vključenih 31 občin

»2,35 milijona evrov za prvo etapo je zagotovila država. Od tega bo postavitev brvi stala poldrugi milijon, dela na trasi pa še okoli 850.000 evrov,« pravijo na Mestni občini Celje. Dela se bodo začela še ta mesec, končana bodo avgusta prihodnje leto. Direkcija RS za infrastrukturo pa bo po pridobitvi vseh zemljišč začela izvajati aktivnosti za pripravo razpisa tudi druge in tretje gradbene etape, za odsek od mesta Celje do obstoječega mostu čez Savinjo pri Tremerjah ter od Rifengozda po brežini Savinje do mesta Laško. »Celoten projekt je zasnovan tako, da bo že po končani prvi gradbeni fazi kolesarska in peš povezava med Celjem in Laškim potekala stran od glavne ceste, po občinskih cestah, ki so manj prometno obremenjene. Kar zadeva preostale kolesarske povezave v Savinjski regiji, v katero je vključenih kar 31 občin, pa še pridobivamo ustrezno projektno dokumentacijo,« so še povedali na direkciji. Da je urejena in varna infrastruktura pogoj, da bodo ljudje sploh začeli več uporabljati kolo kot alternativno prevozno sredstvo, ki ni le poceni, temveč tudi okolju prijazno, se zavedajo tudi na celjski občini, zato nameravajo nadgraditi obstoječo infrastrukturo za kolesarje in pešce v mestu. »Uvedli bomo tudi izposojo koles po sistemu park + ride (parkiraj in odpelji),« še napovedujejo na Mestni občini Celje.