DZ uzakonil prenos lastništva naložb s SDH na državo

Poslanci v DZ so danes s 50 glasovi za in 25 proti potrdili dopolnitev zakona o Slovenskem odškodninskem skladu, po katerem bodo lastništvo naložb Slovenskega državnega holdinga (SDH), v prvi fazi strateških in pomembnih, prenesli na državo, naložbe pa bo še vedno upravljal SDH

Sprejeli novelo zakona o urejanju trga dela

Poslanci so z 54 glasovi za in 15 proti potrdili novelo zakona o urejanju trga dela, ki je del mini reforme trga dela. Strinjali so se, da je čim hitrejša vključitev brezposelnih med iskalce zaposlitve nujna, iz opozicijskih vrst pa je bilo v razpravi med drugim slišati očitke o nesorazmernosti sankcij.

Novela zakona vključuje dva pomembna elementa. Prvi se nanaša na čim prejšnje aktiviranje ljudi. Delavec ima po novem že v odpovednem roku dolžnost, da se prijavi na zavod za zaposlovanje, ob tem pa se takoj začnejo aktivnosti za iskanje nove zaposlitve.

Drugi zelo pomemben element pa je, da bodo imele osebe z nizko stopnjo izobrazbe, tudi tiste s srednješolsko izobrazbo, a ne iz deficitarnih poklicev, možnost, da v primeru zaposlitve največ 12 mesecev prejemajo še 20 odstotkov denarnega nadomestila.

Sprejeli novelo zakona o inšpekciji dela

Poslanci so soglasno s 60 glasovi potrdili novelo zakona o inšpekciji dela, ki je del mini reforme trga dela. V razpravi so sicer opozorili, da nekatera vprašanja ostajajo odprta, med njimi problematika kadrovske podhranjenosti in omejenih pristojnosti inšpekcijskih služb.

Novela zakona o inšpekciji dela po navedbah pristojnega ministrstva rešuje predvsem dva pomembna problema, in sicer vprašanje prekarnosti in pristojnost inšpekcije v primeru neizplačila plač.

Poslanci podprli tudi novelo zakona o pacientovih pravicah

DZ je s 50 glasovi za in 19 proti podprl novelo zakona o pacientovih pravicah, ki prinaša novosti na področju napotitev, vodenja čakalnih seznamov in informiranja bolnikov. Z novelo se uvaja vmesna stopnja nujnosti »zelo hitro«, po kateri bodo bolniki morali biti pregledani v 14 dneh.

Podprli novelo zakona o vrtcih

S 75 glasovi za in brez glasu proti potrdil novelo zakona o vrtcih, ki med drugim uvaja brezplačne krajše programe za predšolske otroke in preimenovanje sedanjih pomočnikov vzgojitelja. Podporo zakonu so ob razpravi napovedali koalicijski poslanci, podpirajo ga tudi v NSi in v poslanski skupini nepovezanih poslancev.