»Odlično je, ker je šola precej večja in se ne bomo več tako stiskali kot dve leti v vojašnici, kjer smo imeli res zelo majhno učilnico. Pa tudi telovadnica je bistveno večja. No, ampak je bilo tudi v stari šoli lepo, bistveno bolje kot v vojašnici,« so dejale četrtošolke Zala Pungerčar, Ana Mladkovič Dremelj in Kiara Strgar, tik preden so prvič prestopile prag čisto nove šole v Cerkljah ob Krki, ki so jo začeli graditi januarja 2016.

Po dveh letih gostovanja v prostorih cerkljanske vojašnice je 190 učencev in 82 vrtičkarjev tako včeraj vstopilo v nove in sodobno opremljene prostore. Čeprav je občina 6,5 milijona evrov veliko investicijo nameravala končati v treh letih in šolarje v nove prostore preseliti takoj po zimskih počitnicah leta 2018, ji je z najemom dodatnega polmilijonskega posojila za nabavo šolske opreme uspelo najzahtevnejšo naložbo v zadnjih petnajstih letih končati pol leta prej.

Izključno občinska investicija

»V teh letih so se precej zmanjšala sredstva občinam, tako povprečnina kot nuklearna renta, pa tudi vojašnica ni več financirala občinske naložbe v infrastrukturo. Edina pomoč je bila ta, da nam je ministrstvo za obrambo brezplačno odstopilo prostore v vojašnici za izvajanje pouka. Zato smo v projekt stopili z velikim strahom, kako ga sploh izvesti,« je dejal brežiški župan Ivan Molan. »Doslej si niti nisem upal na glas povedati, toda bilo je precej razmišljanja, ali sploh iti v tako veliko investicijo. Danes lahko rečem, da smo projekt dokončali predvsem po zaslugi tega, da se v preteklosti nismo zadolževali in smo lahko najeli posojilo za predčasno končanje naložbe.«

Po besedah ravnateljice Stanke Preskar je včerajšnje odprtje nove šole prav gotovo prelomnica v zgodovini cerkljanske šole, tudi v smislu nadstandarda, tako glede opreme, prostornosti, nove telovadnice, igrišč. »Oprema je najsodobnejša, vsaka druga učilnica ima interaktivno tablo, imamo tudi multimedijski prostor,« našteva Preskarjeva.

Stara šola je bila edina v občini brez jedilnice, objekt je bil dotrajan, energetsko potraten, prostori vlažni, glede na normative dvakrat premajhni, pouk pa je potekal tudi v kabinetih, računalniški učilnici, knjižnici, medtem ko so morali zaradi prostorske stiske vrtca za dva oddelka najemati zasebne prostore. Pri projektu nove šole so najstarejši del stavbe iz leta 1904 ohranili in ga temeljito prenovili, preostali del stare šole iz 70. let pa so porušili, zgradili nov šolski del, telovadnico, vrtčevski del ter povezavo s šolo. Učilnice in igralnice so zelo svetle, obrnjene večinoma na jug. V šoli je prostora za devet do dvanajst oddelkov oziroma za 252 učencev, v vrtcu za pet oddelkov oziroma 110 otrok.

Na obnovo čakata še dve šoli

Kot dodaja Molan, se je gradnja šole za občino dejansko začela že leta 2004, ko so začeli izvajati meritve statike v stari šoli in ugotovili, da je treba nekaj narediti. Čez dve leti so sledile prve idejne zasnove, med letoma 2009 in 2011 je občina odkupila potrebna zemljišča, v letu 2012 pa je bila cerkljanska šola že občinska prioriteta. Čez dve leti je sledil arhitekturni natečaj, nato investicijski program in javno naročilo.

»Vsaka nova šola je zaradi normativov dvakrat večja kot prej. Vzdrževanje takšnih objektov je seveda zahtevno in drago, a verjamem, da bomo zmogli. Bolj nas skrbi, kako bomo nadaljevali gradnjo preostalih šol, kajti čaka nas še obnova šol v Artičah in Globokem ter vrtca v Dobovi. Vemo pa, da tudi pristojno ministrstvo od leta 2009 investicije v gradnjo šole ne financira več in vse ostane na ramenih občine,« dodaja Molan. Uradno odprtje šole bo sicer ob občinskem prazniku 28. oktobra.