Kaj ste spremenili, da ste Adria Dom tako hitro postavili na agilne noge, podvojili število zaposlenih in prihodke od prodaje, dobiček pa potrojili?

Odločili smo se za razvoj podjetja in kot glavni vzvod prepoznali osredotočenost na trg in kupce. Okrepili smo razvoj novih produktov s poudarkom na dizajnu. Dizajn smo vključili v temelj strategije podjetja. K sodelovanju smo povabili tudi zunanje strokovnjake, s katerimi razvijamo kreativne, inovativne, trendovske produkte. Močno smo okrepili ekipo razvojnikov, prodajnikov in prodajnih zastopnikov na trgu. Zaradi visoke sezonskosti proizvodnje, saj je bilo treba v sedmih mesecih izdelati vse produkte, ki so naročeni do konca decembra in v kampih do konca aprila, smo se odločili poiskati komplementarni program, ki je v skladu z našim poslanstvom preživljanja prostega časa v naravi ter tehnologijo in znanjem, ki ga v proizvodnji obvladamo. Delavcem smo omogočili varno zaposlitev skozi vse leto namesto vsakoletnega novega zaposlovanja in odpuščanja, saj to ne povečuje pripadnosti zaposlenih. Tako nadgrajujemo znanje in povečujemo učinkovitost.

Motiv za spremembo je bil tudi zmanjšanje odvisnosti d hrvaškega trga, kajne?

Želeli smo razviti produkt, ki je prodajljiv po vsem svetu, in si tako odpreti pot na globalni trg, saj je obstoječi program mobilnih hiš nišni, cenovno zelo občutljiv in ne prenese visoke cene transportnih stroškov, ki znašajo v razdalji nad 500 kilometrov tudi več kot tretjino cene produkta. Poleg glamping šotorov smo razvili celinsko hišo za stalno bivanje za nov segment kupcev in nove zahodnoevropske in skandinavske trge. In res je, kar omenjate, dodaten motiv je bila visoka odvisnost predvsem od hrvaškega trga in kupcev, ki so zelo močni igralci in nam minimalizirajo pogajalsko pozicijo.

A brez zaupanja zaposlenih vseh teh sprememb ne bi mogli izpeljati...

Res je. Najpomembnejši pri celotni zgodbi so naši zaposleni. V začetku je bilo kar težko pridobiti njihovo zaupanje v naše smele načrte, vendar so kmalu spoznali, da je pot prava, in zdaj s predanim delom uresničujemo našo vizijo. Poleg tega je dodatnih 100 novih zaposlenih v črnomaljski regiji predstavljalo res velik zalogaj. Komunikacija z zaposlenimi in informiranost sta zelo pomembni. Prav je, da zaposleni vedo, kaj se dogaja v podjetju, kakšen je namen posamezne odločitve. Tako se lahko bolje poistovetijo z delom, ki jim je zaupano, in lažje razumejo pomen celotne zgodbe. Veseli smo, da lahko izplačujemo plače, ki so v povprečju za petino višje od panoge. Vključeni smo v tri različne kompetenčne centre, kjer s pomočjo tematskih delavnic, kot so dizajn, vitka proizvodnja, trženje, vodenje, stalno izobražujemo zaposlene.

Katere so prednosti delovanja v skupini Adria Mobil, ki te dni stopa pod okrilje Trigana?

Največja prednost je naša blagovna znamka, ki je v Evropi prepoznana in s seboj nosi vrednote, ki jih skupaj gradimo, kar predstavlja vrednost za kupce. Gre za sinergije pri prenosu znanja, procesov, pri posameznih dobaviteljih in tudi nekaterih skupnih kupcih.

Kako ste lastniško spremembo skomunicirali z zaposlenimi, jih je kaj strah?

Da bo prišlo do lastniške spremembe, smo tako zaposlene kot poslovne partnerje obvestili že januarja. Obvestili smo jih tudi o nedavnem obisku lastnika, ki je bil nad videnim navdušen. Nobenega razloga za strah ni in prepričana sem, da zaposlenih tudi ni strah prihodnosti. Ko bo transakcija zaključena, jih bomo o tem tudi obvestili.

Kako in kje bodo živele prihodnje generacije, kakšni so trendi?

Trendi v bivanju gredo v smeri produktov za celoletno bivanje. V tujini so na primer že razvita naselja za starejšo generacijo, ki biva v manjših, oskrbovanih hišicah z vsemi potrebnimi storitvami, kar predstavlja veliko bolj prijazno obliko bivanja od klasičnih domov za ostarele. Verjamem, da se bo ta način uveljavil tudi pri nas, vendar je potrebno dobro sodelovanje z urbanisti. Tudi pri mladih je čutiti, da jim bivanje v hiši ne predstavlja več sanj, pač pa želijo bivati v manjših udobnih stanovanjih, zato bodo v poštev prišle tudi modularne hišice.

Adria Dom bo poslovno leto 0zaokrožil s slabimi 11 milijoni evrov, kar je podobno kot lani. Ali je pričakovati, da bo z novimi prestižnejšimi izdelki povprečna dodana vrednost na zaposlenega v podjetju kmalu opazneje višja?

Vsekakor. V zadnjih treh letih smo jo zvišali z 29.000 evrov na 39.000 evrov. Smo nad povprečjem lesne panoge, kamor spadamo. Naš cilj je, da jo bomo postopno še dvigovali.

Kako komentirate, da je izbor gazele v šolskem centru, in kaj bi priporočili dijakom?

Šolski sistem je še premalo praktično usmerjen in zato zelo pozdravljam odločitev, da se uspešna podjetja predstavimo mladim, da smo jim navdih. Dijakom priporočam, da si poiščejo tisto, kar jih navdihuje, motivira, kar si želijo početi. Iz želje izhaja strast in strast je glavno gonilo notranje motivacije posameznika. Naj stopijo iz cone udobja in naredijo več, kot se od njih pričakuje. Izkoristijo naj vrline, ki jih milenijska generacija in družba potrebujeta, to pa so globalna odprtost in razmišljanje, drznost, inovativnost. Vsaka generacija ima svoje odlike in lahko se učimo ter spoštujemo med seboj in tako vsi rastemo. Podjetja jih potrebujemo, naj pokažejo zainteresiranost, na nas pa je, da jim pripravimo spodbudno okolje, da bodo lahko svoje talente tudi razvijali in našli smisel v svojem delu in njihovem prispevku v skupnem mozaiku.

Je v Sloveniji lahko biti uspešen gospodarstvenik?

Zagotovo ni lahko. Premalo je podjetniške miselnosti. Poleg tega pa Slovenci »vse odpustimo, samo uspeha ne«, kot pravi bob leta. Treba bi bilo privzgojiti podjetniške vrednote že v mladih letih in spodbuditi željo po ustvarjanju.

Kaj je treba nujno spremeniti oziroma vsaj izboljšati?

Kar nekaj področij je, ki bi jih bilo treba izboljšati. Na primer doseganje globalne konkurenčnosti, pri čemer mislim predvsem na ekstremno progresivno obdavčenje plač pri bolj izobraženih kadrih. Spremeniti je treba socialno politiko, ki naj bo naravnana na spodbujanje dela in ne na prejemanje socialnih dodatkov. Imam primer iz naše prakse: lani, ko smo imeli povečan obseg naročil, delavci pa še niso izkoristili ur, ki so jih pridobili v visoki sezoni, smo jih naprosili, da jih izplačamo. Samo trije odstotki delavcev so se odločili za izplačilo, preostali so želeli koristiti proste ure. Razlog je bil izključno v tem, da bi z izplačilom prenekateri delavci izgubili otroški dodatek, spadali v višji razred za plačilo vrtca in v višji dohodninski razred. Na koncu smo se v dobro podjetja odločili, da izkoristimo zakonsko možnost izplačila nadur. Povzročili smo nezadovoljstvo med delavci, ki jih sicer čisto razumem. Nujno potrebujemo boljšo cestno povezavo! Naši produkti imajo dimenzije izrednega prevoza in nam odrezanost od avtocestnega križa predstavlja izjemno velik problem. Poleg tega predstavlja prevoz naših produktov tudi varnostno tveganje v prometu. Ovira so na primer tudi birokratski postopki pri črpanju evropskih sredstev, ki ne služijo nikomur, zbirokratizirane so tudi državne ustanove.

Se vidite kot krizno menedžerko še naprej?

Ne načrtujem svoje karierne poti. Dokler me bo delo motiviralo in bodo lastniki želeli, da ga opravljam, ga bom opravljala s strastjo. Sicer si bom poiskala drug izziv, kjer se bom lahko izrazila. Čeprav sem zamenjala že devet različnih poslovnih okolij in sem 24 let na vodilnih položajih, nimam napisanega življenjepisa. Moje delo so reference.

Glede na to, da sem ženska, nisem imela pri vodenju in sprejetosti nikoli težav. Verjetno je to pogojeno tudi z mojo osebnostjo. Sicer pa mislim, da imamo ženske veliko prednosti, ki so v komunikaciji, empatičnosti, odgovornosti, osredotočenosti na skupno dobro oziroma na podjetje. Zaupanje in spoštovanje pa si moramo tako moški kot ženske pridobiti vsak zase.

Stopili ste torej v glamping segment...Gre za višji nivo kampiranja in tako smo skupaj z dizajnerji Glamproja razvili zložljiv glamping šotor, katerega sestavljivost na velikost ladijskega zabojnikaa smo tudi patentirali. Z njihovim sodelovanjem smo šli še dlje in tako razvili rešitev One stop shop, ki resortom ponuja celovito rešitev od ideje do izvedbe in trženja pod spletno platformo Adria Holidays. Kot prvi glamping resort smo v letošnjem letu tudi odprli Glamping Olimia Adria Village, ki je takoj postal naj glamping Slovenije po mnenju bralcev. Z njimi sodelujemo v poslovnem modelu soinvestiranja in delitve skupnih prihodkov.Spremembe so tudi pri vašem nosilnem programu – programu mobilnih hiš.Razvili smo in trgu ponudili dve dodatni liniji produktov srednjega in višjega cenovnega segmenta. S tem smo postali tudi kreatorji trendov in utrjujemo položaj vodilnega v panogi. Imamo sicer izjemno močno konkurenco, ki se zaradi rastočega trga v preteklosti in sorazmerno nizkih vstopnih stroškov še krepi. Naši glavni kupci so turistične agencije, ki najemajo parcele v kampih, kjer je cena ključni faktor. Drugi pomemben segment kupcev so kampi, ki pa se želijo diferencirati in tako svojim kupcem ponuditi produkte nekoliko višjega cenovnega razreda. Ta segment z našimi novimi produkti pospešeno krepimo.Pomembna je obojetsranska komunikacija med vodstvom in zaposlenimi... Zagovarjam odprto komunikacijo, pogosto in celovito sodelavce informiran tudi neposredno, prek zborov delavcev. Zelo veliko smo naredili tudi v smeri, kaj podjetje delavcem ponuja, od jabolk, toplih napitkov, vključenosti v športne aktivnosti, koriščenja in testiranja naših počitniških kapacitet, vključitve v pokojninsko shemo, tradicionalnega spusta po Kolpi, tematskih izobraževanj in teambuildingov, družinskih piknikov na ravni skupine Adria. Omeniti je treba tudi učinkovitost poslovnih procesov. Ob takšni rasti je to eden od večjih izzivov, s katerimi se soočamo za zagotavljanje konkurenčnosti. Z različnimi projekti skrbimo za stalne izboljšave v procesih. Imate tri samostojne otroke, ki jim prenašate zgled, da je treba vsak dan živeti in rasti…Zelo sem ponosna na moje tri že skoraj odrasle otroke. Ker sva z možem oba na vodstvenih položajih že dlje časa, jim je bila samoumevno privzgojena odgovornost do tistega, kar se od njih pričakuje. Lahko rečem, da so otroci s svojo odgovornostjo in samozavestjo veliko prispevali tudi k temu, da sva se midva z možem lahko posvečala poslovni karieri. Imajo smele in zelo visoke cilje, ki jih tudi presegajo. V družini se tako lahko posvečamo bolj kakovostnemu preživljanju časa, ko smo skupaj, in to so konci tedna.