Tudi celjska mestna občina se aktivno vključuje v prizadevanja za razvoj zelenih mobilnih tehnologij. »To bi morala postati skrb vseh občanov in občank, saj gre za našo skupno prihodnost. In želimo si, da bi se občani tudi lažje odločali za nakup električnih avtomobilov,« pravi celjski župan Bojan Šrot. Kot pravi, nameravajo tudi na občini v prihodnjih petih letih preoblikovati vozni park tako, da bo vsaj polovica vozil električnih, v mesto želijo vpeljati zelene taksije in vzpostaviti javni lokalni potniški promet s prevoznimi sredstvi na plin ali električni pogon.

Glede na to, da veliko voznikov osebnih avtomobilov dnevno prevozi manj kot 50 kilometrov, ima e-mobilnost v Sloveniji velik potencial, vendar se je treba zavedati, da do sprememb ne bo prišlo čez noč. Najprej je treba pripraviti vse potrebno za razvoj ustrezne infrastrukture, torej za postavitev javnih polnilnic na javnih parkirnih prostorih, in še več pozornosti nameniti osveščanju ljudi, da električni avtomobili ne ustvarjajo toplogrednih plinov, da ne povzročajo hrupa in da so tudi stroški prevoza bistveno nižji.

»Naša občina želi biti vzor drugim, zato smo svoj vozni park že opremili z dvema električnima kolesoma in električnim avtomobilom renault ZOE. V kratkem pa bomo kupili še en električni avto,« pove Šrot. V prihodnjih mesecih bodo postavili tudi nekaj dodatnih polnilnih postaj, ki jih bodo lahko uporabljali taksisti in drugi vozniki električnih avtomobilov.

V Celju je zdaj na različnih lokacijah približno deset polnilnih postaj. S sprejetjem novega odloka o taksi službah, ki bo v celoti začel veljati prihodnje leto, pa tudi taksiste spodbujajo k elektromobilnosti. Tisti, ki bodo upoštevali ekološke standarde in bodo vozili električne avtomobile, bodo plačevali bistveno manjšo pristojbino. Letos je mestna občina Celje sprejela tudi celostno prometno strategijo, v kateri so določeni ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Ta bo zmanjšala motorni promet, emisije toplogrednih plinov ter porabo energije, s tem pa med drugim omilila tudi problem onesnaženja z delci PM10. mm