Mestna občina Ljubljana je ob letošnjem evropskem tednu mobilnosti in v sklopu kampanje Pusti se zapeljati vzpostavila spletni portal Prominfo. Na tem prometnem portalu je mestna uprava združila vrsto različnih podatkov, ki lahko pridejo prav vsakemu udeležencu v prometu. Portal je dostopen na naslovu https://prominfo.projekti.si/.

Ob vstopu na portal Prominfo se na zaslonu izriše zemljevid Ljubljane z barvnimi oznakami gostote prometa na obvoznici, vpadnicah, notranjem mestnem obroču in v nekaterih bolj pomembnih ulicah. Na zemljevidu so označeni tudi aktualne popolne cestne zapore in morebitni izredni dogodki, kot denimo zastoji na obvoznici.

Na levi strani zemljevida ima uporabnik na voljo možnost pridobiti še različne informacije za različne tipe mobilnosti. Tisti, ki bi po mestu pešačili, lahko pridobijo informacije o tem, katere ulice so zaprte za motorni promet, kje poteka Pot spominov in tovarištva, kje v mestu stojijo pitniki in kje so javne sanitarije, dobijo pa tudi podatek o tem, na katerih telefonskih številkah si lahko naročijo kavalirja.

Kolesarji lahko prek portala dobijo podatek o lokacijah in zasedenosti postaj mestnih koles, ki se redno osvežujejo. Poleg tega si lahko pogledajo, kje so urejene kolesarske steze, kje kolesarska stojala in kje je občina postavila števce kolesarjev. Pod zavihkom javni promet bodo lahko uporabniki portala Prominfo pridobili podatke o progah mestnega in primestnega prometa, postajališčih, zarisani so vsi urbanomati, postajališča za taksije in železniška postajališča.

Veliko uporabnih podatkov bodo pridobili tudi vozniki osebnih vozil. Poleg denimo podatkov o gostoti prometa na posameznih cestah portal ponuja informacije o lokacijah javnih parkirišč, parkirišč P+R in parkirnih hiš, obenem pa tudi informacije o zasedenosti parkirnih prostorov, ki se sproti osvežujejo.

Na zemljevidu so označene lokacije zasebnih parkirnih hiš, vendar občina pri njih ne vodi podatkov o trenutni zasedenosti, uporabnika prek elektronske povezave zgolj seznani s cenami parkiranja. Za voznike električnih vozil in uporabnikov storitve souporabe vozil so zbrani podatki o električnih polnilnicah oziroma o parkiriščih za souporabo vozil in njihovi zasedenosti. Poleg tega portal ponuja informacije o lokacijah kamer in števcev prometa, pa tudi o delih na cestah in parkirnih conah.