Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo L & L ter zavod za transfuzijsko medicino si želita do konca leta vpisati v register Slovenija Donor še najmanj 2000 novih potencialnih darovalcev krvotvornih matičnih celic, ki se bodo lahko po novem vpisali tudi prek spleta kar od doma.

Pobudnika akcije Daj se na seznam v register Slovenija Donor sta že spomladi v slovensko javnost usmerila poziv k vpisu med potencialne nesorodne darovalce krvotvornih matičnih celic (KMC). V dveh spomladanskih mesecih se je ob močni podpori Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, aktivistov projekta Epruvetka Društva študentov medicine Maribor ter z aktivacijami na različnih fakultetah v Ljubljani in Mariboru za vpis v register odločilo nekaj več kot tisoč posameznikov, starih od 18 do 45 let. Vpis v register je namreč mogoč le znotraj teh starostnih omejitev.

Z oktobrom pobudnika začenjata nov val nagovora. Kot poudarjata, potrebujejo bolniki s krvnim rakom in še nekaterimi drugimi boleznimi krvotvorne matične celice za zdravljenje in preživetje. V register Slovenija Donor, ki ga vodi Zavod RS za transfuzijsko medicino, je danes vpisanih približno 18.000 potencialnih darovalcev, kar je za potrebe zdravljenja slovenskih bolnikov bistveno premalo. Na kliničnem oddelku za hematologijo UKC Ljubljana namreč vsako leto zdravijo več kot 2000 bolnikov s krvnim rakom, od tega kar 120 bolnikov na leto za preživetje potrebuje presaditev krvotvornih matičnih celic. Iz registra Slovenija Donor je doslej, torej v 25 letih obstoja registra, zdravljenje omogočilo 54 darovalcev, preostali pa so bili darovalci iz drugih svetovnih registrov.

Morda nekoč rešijo življenje

Ker darovalec KMC ne more biti kdor koli, obsežnejši register pomeni več možnosti, da se med vpisanimi najde bolniku ustrezen darovalec. Cilj je torej povečati register in tako čim več bolnikom omogočiti preživetje, ki jim brez darovalca ne bi bilo omogočeno.

Pobudnika bosta zato tudi v jesenskem delu akcije v oktobru nadaljevala obiske fakultet po vsej Sloveniji ter pozive prek družbenih omrežij, študentskih institucij, različnih podjetij in prispevkov v medijih, s katerimi želita zainteresiranim podati podrobnejše informacije in argumente za odločitev, da z vpisom na seznam morda nekoč nekomu rešijo življenje.

Poleg želje razširiti register, želijo s projektom razbiti tudi tabuje in prepričanja, da je darovanje KMC strašno in boleče, ljudi ozavestiti o preprostosti in varnosti postopka ter ozavestiti javnost o boleznih, ki se zdravijo s presaditvijo KMC, kot so levkemija, limfom in podobno.

Paket za vpis v register

Postopek vpisa v register je zelo preprost. Treba je oddati bris ustne sluznice, izpolniti medicinski vprašalnik in podati pisno privolitev. V register se lahko potencialni darovalci vpišejo v najbližjem transfuzijskem centru, pojasnjujeta pobudnika akcije, ki sta z jesenjo poskrbela tudi za možnost vpisa prek spleta kar od doma. Naročilo paketa, v katerem bo vse potrebno za vpis v register, bo mogoče izvesti od oktobra naprej na spletni strani.

»Tam je čudovita ekipa, ki lepo poskrbi za darovalca. Ta izkušnja me je zelo obogatila, saj vem, da sem nekomu rešila življenje,« je svojo izkušnjo opisala darovalka Mariana. Več pričevanj darovalcev, bolnikov in strokovnega osebja ter dodatnih informacij je na voljo na spletni strani projekta www.dajsenaseznam.si, kjer so navedene tudi lokacije predstavitev in možnosti osebnih vpisov v register Slovenija Donor. Dodatne informacije pa so na voljo tudi na www.ztm.si.