Kot davkoplačevalcu mi je malo mar za moralno zadoščenje ob uspehu pravne države, da je zaprla nekaj tajkunov, saj bodo ti po brezplačnem oddihu na naše stroške spet lahko mirno uživali pravočasno skrite milijone, ki jih bomo mi odplačevali z javnim dolgom. Uspeh neke države in politike bi bil predvsem v tem, da to prepreči ali vsaj povrne ogromno gmotno škodo, ki so jo lahko povzročili ti posamezniki s posli, za katere je bilo vedno jasno in logično, da so le druga beseda za skoraj legalno krajo. Veliko dosjejev še ni zaprtih, nekateri še odprti niso.

Bojko Jerman, Dolsko