Uvrstitev projekta med najboljše inovativne, trajnostno naravnane projekte v Evropi, ki vplivajo na izboljšanje javnozdravstvenih storitev, njihovo dostopnost in učinkovitost, je potrdila prizadevanja Mestne občine Maribor za učinkovitejše odkrivanje in spremljanje kroničnih bolezni, izboljšanje kakovosti življenja kroničnih bolnikov in prebivalstva nasploh, so sporočili.

V okviru projekta Focus IN CD si pri Mariborski projektni pisarni prizadevajo za učinkovito izobraževanje zdravstvenega kadra in bolnikov. Projekt se osredotoča na celiakijo, vendar je zastavljen tako, da bo končni rezultat – inovativni model celostne obravnave kroničnih bolnikov, ki predvideva sodelovanje družinskega zdravnika, zdravnika specialista, medicinske sestre, dietetika, psihologa in društva za celiakijo – lahko prenosljiv tudi na druge kronične bolezni. Veliko pozornosti so namenili analizi stanja pri obravnavi celiakije in so v anketiranje vključili več kot 6000 zdravnikov in bolnikov. Na podlagi rezultatov projekt razvijajo naprej. Junija letos so izdali e-brošuro, namenjeno zdravstvenim delavcem, kot pomoč pri diagnosticiranju bolnikov s celiakijo. Namenjena je tudi dvigu ozaveščenosti o bolezni in je dostopna na povezavi www.projekti-maribor.si/Eguidelines/index.html. Izdali bodo tudi priročnik z osnovnimi informacijami o bolezni, brezglutenski dieti in z napotki za bolnike.

Projekt Focus IN CD bo trajal 36 mesecev, njegova vrednost pa znaša 1,9 milijona evrov. Mestna občina Maribor je vodilni partner, sodeluje še 12 partnerjev iz srednjeevropskih držav. Projekt predstavlja nadgradnjo že končanega projekta pri obravnavi celiakije LQ – CELIAC. Tega je občina izvajala skupaj z UKC Maribor in Slovenskim društvom za celiakijo ter madžarskimi partnerji v sklopu Operativnega programa Slovenija–Madžarska 2007–2014.