»Pridem edino z nogami naprej.« Tako nekako se glasi sporočilo voditelja Srbske radikalne stranke Vojislava Šešlja sodišču za vojne zločine na tleh nekdanje Jugoslavije, ki ga je pozvalo, naj pride v Haag in se udeleži pritožbenega postopka, ki ga je tožilstvo sprožilo zaradi lanske oprostitve.

Šešelj je bil marca lani presenetljivo oproščen po vseh devetih točkah obtožnice, ki so ga bremenile mučenja, deportacij, pregona, plenjenja in namernega uničevanja lastnine med avgustom 1991 in septembrom 1993, ko je poveljeval srbskim paravojaškim četniškim enotam na Hrvaškem, v BiH in Vojvodini. Tožilstvo je zahtevalo 28 let zapora, oprostilna sodba za navedene zločine proti človečnosti in za kršenje pravil vojskovanja pa je zelo negativno odmevala na Hrvaškem. Šešelj se je branil sam. Razglasitev razsodbe je pričakal v Srbiji, kamor ga je sodišče izpustilo zaradi bolezni, potem pa se ni več menil za pozive, da mora nazaj.

Branil ga bo nekdo po uradni dolžnosti

Zdaj se dogaja nekaj podobnega. Tožilstvo se je na oprostilno sodbo pritožilo in zato je sodišče Šešlja pozvalo, naj se vrne na postopek pred prizivnim senatom. Toda vodja radikalcev, ki je bil lani spet izvoljen za poslanca, njegova stranka pa se je vrnila v parlament kot tretja najmočnejša z 22 sedeži, pravi, da mu to ne pade na pamet. V sredo je v prostorih srbske skupščine sklical novinarsko konferenco in dejal, da je v Haagu prisilno preživel dvanajst let in da mu ni bilo dokazano niti eno kaznivo dejanje. »Prostovoljno tja ne grem več, razen če me izročita režim naprednjakov in Aleksandra Vučića,« je dejal, misleč na predsednika države in njegovo stranko.

Haaško sodišče je sporočilo, da bo Šešlju v tem primeru sâmo določilo branilca v pritožbenem postopku, najsi to hoče ali ne. Šešelj odgovarja, da takšen branilec ne bi imel pooblastil, da govori v njegovem imenu.

Jamstvo Srbije za Mladića

Odločitev prizivnega senata bo dokončna in naj bi jo objavil februarja. Od 21 oseb, kolikor jih je bilo pred sodiščem tako kot Šešelj oproščenih na prvi stopnji, se je v dveh primerih zgodilo, da je bila pritožba tožilstva uspešna. V obeh so oprostilno sodbo razveljavili in začelo se je novo sojenje. Primera še nista končana.

Sodišče bo konec letošnjega leta zaprlo vrata, deloval pa bo še posebni mehanizem za končanje preostalih ali morebitnih novih primerov. Eden aktualnih je tisti bivšega poveljnika vojske bosanskih Srbov Ratka Mladića, ki čaka na razglasitev razsodbe na prvi stopnji. Ker je Mladić hudo bolan – preživel je dve možganski in eno srčno kap – Srbija napoveduje, da bo sodišču dala jamstvo, da se bo Mladić vrnil v Haag, če ga spustijo domov na zdravljenje. Tožilstvo zanj zahteva dosmrtno ječo. ba