Iskra PIO je dinamična šentjernejska gazela, ki se je za naziv gazela regije potegovala že lani. Podjetje je edini slovenski proizvajalec najzahtevnejše industrijske opreme za čisto in čistilno tehnologijo za raziskovalne inštitute, medicinske ustanove, farmacevtska podjetja, kemično industrijo, lekarne in druge kupce. Izvajajo tudi programe za validiranje prostorov in še vedno izdelujejo tudi aluminijasto stavbno pohištvo.

Začetki podjetja sicer segajo v leto 1991, ko je šlo podjetje Iskra Upori v stečaj. Vodilni delavci sedanjega PIO niso želeli pristati na zavodu za zaposlovanje, zato so se združili in oblikovali podjetje, katerega ime Iskra je ostalo do danes, dodali so še kratico PIO, ki pomeni proizvodnja industrijske opreme.

Osem solastnikov

Gazela je v minulem letu ustvarila 10,6 milijona evrov prihodkov in dobrega pol milijona evrov dobička. Zaposluje že 120 sodelavcev, večinoma visoko izobraženi tehnični kader. Podjetje je odličen primer uspešnega poslovanja, čeprav je v lasti kar osmih lastnikov. Lani so delež izvoza povečali že na 70 odstotkov, prodajajo v Nemčijo, Belgijo, Poljsko, Hrvaško, Srbijo, na Madžarsko pa tudi v Rusijo in Južno Afriko.

Podjetje vodi Andraž Rumpret, eden od osmih soustanoviteljev in solastnikov. Ožji vodstveni tim, v katerem sta poleg Rumpreta še Alojz Hosta in Dušan Rangus, je generator strateških odločitev in operativnih izvedb. Z intenzivnim zaposlovanjem visoko strokovnega kadra ves čas povečujejo raznolikost izdelkov in obseg proizvodnje ter zvišujejo raven kakovosti izdelkov. V projektnem oddelku družbe Iskra PIO je zaposlenih več kot 30 inženirjev, v sklopu razvoja deluje registrirana razvojna skupina s 14 raziskovalci. Tako več kot četrtina sodelavcev skrbi za razvoj strojev in projektiranje, s čimer lahko v zelo kratkem času uspešno rešujejo izzive kupcev.

Razvojnik najprej začne kariero v proizvodnji

Proizvodnja, montaža in servis so tesno povezani s kupci, vsak razvojnik pa mora ob začetku svoje kariere v podjetju najprej nekaj časa delati tudi v proizvodnji in sodelovati pri montaži strojev. Imajo moderno strojno opremo, ki omogoča veliko prilagodljivost in fleksibilnost glede na potrebe.

Usposobljeni so za delo na eksplozivno nevarnih območjih, kjer je visoka koncentracija prahu ali topil.

Ker so v povprečju stari 37 let, sistematično skrbijo za prenašanje znanja s starejših na mlajše sodelavce, sicer pa je Rumpret prepričan, da imajo vsi sodelavci inovativnost v krvi, kar dokazujejo tudi številne nagrade za inovacije. V nenehno izboljševanje kompetenc, nadgradnjo strojev in tudi izboljševanje odnosov jih ves čas spodbujajo najzahtevnejši svetovni kupci, med katerimi so Sandoz, Hexal, Salutas, Novartis NEVA, Henkel, Teva, Bosh, Antibiotice, Bayer Pharma, Krka, Lek, Pliva, Belupo, Hemofarm, Alkaloid, Sanolabor, Bosnalijek, Gedeon Richter, Muller…

Zato tudi pri izbiri potencialnih novih sodelavcev dajejo velik poudarek njihovi sposobnosti delovanja v timu in nenehnega nadgrajevanja kompetenc. Zaposlujejo predvsem diplomante in magistre naravoslovno-tehniške smeri, ki jih zanima dinamično in kreativno delo. Za dodatno izobraževanje kadra vložijo na leto do 100.000 evrov. Vsako leto tudi štipendirajo najmanj deset študentov in nekaj dijakov Šolskega centra Novo mesto.

Kako Rumpret komentira trditev Andraža Logarja, direktorja 3fs, pred dnevi prepoznanega za gazelo Gorenjske, ki je poudaril, da imajo diplomanti vse slabšo raven znanja? »Dokler je sistem šolstva tak, da so fakultete plačane po številu študentov in ne po rezultatih, lahko pričakujemo še naprej upadanje ravni znanja diplomantov.« jpš

Prizadevajo si, da na vseh področjih procesa, od nabave materialov do prodaje proizvoda, preprečujejo izvore napak, morebitne nastale napake takoj odstranijo in procese stalno izboljšujejo. Kupcem ponujajo celostne rešitve na področju čistih in čistilnih tehnologij.Proizvodni program obsega:Zaščitne mikrobiološke komore (razred I, razred II, razred III)Izolatorje (hermetično zaprti procesi –zaščita okolja, produkta, …)LAF komore (vzorčenje, tehtanje …)Procesna oprema za manipulacijo in obdelavo surovin (dvigala, manipulatorji, mešalniki) in pripadajoča oprema (mlini, sita, tehtnice)Čiste sobeUltrazvočni čistilniki in sistemske rešitve na področju čiščenjaALU oprema S tesnim sodelovanjem projektnega in tehnološkega oddelka je v stalnem izpopolnjevanju postopkov in metod proizvodnega procesa. Podjetje je leta 2001 pridobilo certifikat kakovosti ISO 9001. Sistem vodenja stalno nadgrajujejo in izboljšujejo na osnovi prilagajanja zahtevam kupcev, zaposlenih, lokalne skupnosti in drugih zainteresiranih strank ter zakonskim in drugim pravnim zahtevam.