»Samovžig se lahko ponovi,« je pisalo na transparentu, s katerim so vrhniški občani pozdravili člane medresorske delovne skupine, ki so na današnjem zboru občanov tvorili polovico osemčlanskega omizja. Drugo polovico so sestavljali strokovnjaki, ki so se vključili v pojasnjevanje posledic požara v Kemisu. Vrhničani so tako le prišli do težko pričakovanega srečanja. Cankarjev dom je bil skoraj poln, debata živahna, tu in tam burna, dvomi vrhniških občanov pa se niso razblinili. Nekajkrat so glasno ponovili svojo zahtevo: Kemis naj odide z Vrhnike.

Kemis bo plačal 89.000 evrov

Direktor Agencije RS za okolje Joško Knez je Vrhničanom v nasprotju z mnenjem nekaterih strokovnjakov povedal, da je bilo hitenje s prvim delom sanacije Tojnice pravilno. Pravi, da na to kažejo preliminarne analize po prvem delu sanacije 150-metrskega pasu, ki jih je naročil Kemis, kajti po teh podatkih je trenutno presežena le vrednost atrazina, a je 180-krat nižja kot pred sanacijo. »Sanacijskega programa Kemisa nismo potrdili. Močno nas je skrbelo jesensko deževje, da ne bi šel onesnaženi sediment naprej po reki, zato je bila izdana delna odločba, v kateri smo zahtevali, naj se odstrani mulj. Za nadzornika pa smo imenovali VGP Drava, ki mu popolnoma zaupamo,« je dejal Knez. Odstranili so 85 kubičnih metrov mulja, vzorčenja, ki so jih opravili ob tem, pa bodo Kemis stala 89.000 evrov.

Potem ko je mikrobiolog Gorazd Pretnar poudaril, da do samovžiga pride zaradi malomarnosti, in za to požel aplavz, je predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa Metoda Dodič Fikfak pojasnila nekaj bistvenih ugotovitev po zdravstvenih pregledih gasilcev. Pregleda se je udeležilo 283 od 300 gasilcev. Prvi cilj pregleda je bil, da bi bilo mogoče opazovanje zdravja gasilcev v naslednjih desetletjih. Drugi pa, da bi v prihodnosti, če bo več znanega o ciljni izpostavljenosti, lahko odmrznili njihovo kri, ki so jo shranili pri minus 80 stopinjah Celzija.

Dodič-Fikfakovi je 46 odstotkov gasilcev poročalo, da so imeli zdravstvene težave med gašenjem in po njem, predvsem v nosu, žrelu in sapniku, osem odstotkov jih je tožilo nad bolečinami v pljučih. Sedem odstotkov jih je imelo prebavne težave in težave s kožo. »Te težave bi lahko pripisali tudi požaru, ne moremo pa vedeti, ali so bile sprožene samo z izpostavljenostjo pri požaru, ker je ob taki časovni oddaljenosti to nemogoče dokazati,« je pojasnila Dodič-Fikfakova, ki pravi, da je bistveno spremljanje koktajla novih snovi v njihovi krvi, vrednosti katerih pa ni mogoče izmeriti. Pregledali so tudi 32 kriminalistov oziroma policistov, ki so po tem, ko je bil ogenj že pogašen, raziskovali, kakšni so bili vzroki požara. »Imeli so zelo podobne simptome kot gasilci, a je bil odstotek tistih, ki so poročali o težavah, višji.«

Žogica je na strani inšpekcije

Ena od bistvenih točk triurne debate je bila, ali bo Kemis ostal na Vrhniki. Ni bilo občana, ki se ne bi strinjal, da je podjetje kršilo okoljevarstveno dovoljenje. Član civilne iniciative Andrej Marković je izzval Kneza. »Prišlo je do kardinalnih kršitev, a ni videti, da se zavzemate za to, da bi jim odvzeli dovoljenje. Treba je narediti novo presojo vplivov na okolje, revizijo okoljevarstvenega dovoljenja in ga po mojem mnenju tudi odvzeti. Če tega ne naredite, potem vsem okoljsko tveganim podjetjem v državi sporočate, da lahko mirno kršijo okoljevarstvena dovoljenja in da se ne bo nič spremenilo,« je dejal Marković.

Knez mu je prikimal. Toda v isti sapi dodal, kar je že znano – da po zakonu agencija za okolje okoljevarstveno dovoljenje odvzame le na podlagi mnenja inšpekcije. »Gre za pingpong med vami in okoljsko inšpekcijo. Potem pozovite inšpekcijo, naj poda zahtevo za odvzem okoljevarstvenega dovoljenja, in to stališče javno zastopajte,« je nadaljeval Marković, Knez pa je končal s pojasnilom, da je agencija za okolje zoper Kemis inšpekciji podala več prijav. »Inšpektor pa je neodvisen in na to nimam vpliva,« je dejal Knez.