Evforija je rezultat tega, da potrebujemo dobre zgodbe, pozitivne ideale, meni Uletova, ki deluje na katedri za analitsko sociologijo in centru za socialno psihologijo ljubljanske fakultete za družbene vede.

»In to je res pozitivna zgodba, naši športniki v Istanbulu utelešajo zelo pozitivne vrednote – srčnost, odrekanje sebi za skupne cilje, neustrašnost na eni in preprostost ter skromnost na drugi strani, pripadnost, kolektivnost.«

Slovenci smo naravnani kolektivistično

Ob tem je Mirjana Ule pojasnila, da Slovenci sicer morda navzven delujemo kot individualisti, kot zadržani, a smo v resnici naravnani precej kolektivistično (imamo tudi močne družinske vrednote), hkrati pa smo polni čustev in potrebujemo načine, na katere jih lahko izrazimo.

Za čustva je značilno, da se zelo lahko razširjajo, so kot socialna epidemija, pri čemer to velja tako za negativna, kot je denimo strah, kot pozitivna čustva v primeru športnih uspehov. Ta čustvena epidemija pa je pri kolektivnih športih še močnejša. »Na igrišču je več ljudi, ki drug drugega spodbujajo v radosti, čustvenem izrazu, kar se nato prenese na navijače na tribunah in to je že dovolj velika kritična masa, da se čustva posledično prenašajo na gledalce doma in na preostale,« je opisala psihologinja.

Šport je v Sloveniji družbeno prestižen

Šport je sicer v Sloveniji visoko na lestvici dobrih, pozitivnih stvari. »S tem, ko smo visoko postavili športnike, pa so njihovi uspehi pomembni za pozitivno podobo Slovenije in vsakogar izmed nas,« je pojasnila Uletova in dodala, da nas seveda tak uspeh poveže tudi kot državljane, saj reprezentanca igra pod slovensko zastavo in simboli in okrepi tudi kolektivno nacionalno zavest in identiteto.

Ob tem je pojasnila, da imajo športniki v Sloveniji visoko mesto tudi v kulturni identiteti – izpostavljeni so v medijih, z javnimi dogodki obeležujejo njihove uspehe, izpostavljeni so tudi v političnem govoru ... »V medijih je že vsaka lokalna tekma, posledično pa vrhunski rezultat dobi še večjo moč,« je dejala in dodala, da je ta moč bistveno večja, kot so nekateri gospodarski, socialni ali humanitarni uspehi.