Zlata nit je s seznamom podjetij, ki nastane ob koncu prijav podjetij, neke vrste smerokaz vsem, ki želijo kariero graditi v zanesljivem in v trajnostno rast usmerjenem delovnem okolju, kjer vlagajo tako v strokovni kot osebnostni razvoj svojih sodelavcev. Podjetja, ki želijo opozoriti na svoje kadrovske prakse, hkrati pa pridobiti oceno kakovosti odnosa med zaposlenim in organizacijo, se lahko prijavijo na www.dnevnik.si/zlatanit. Da je ta ocena pomembna, opozarja tudi Sonja Šmuc, nova generalna direktorica GZS. »Mnogi menijo, da teče glavna os med menedžerji in lastniki. Toda v praksi so menedžerji mnogo bliže zaposlenim kot lastnikom, saj so pri uresničevanju poslovnih pričakovanj popolnoma odvisni od sodelavcev. Če teh ne prepričajo, da se splača zavihati rokave, so v škripcih. Zato bi jih moralo izredno zanimati, kako kakovosten je njihov medsebojni odnos.« jpš