Kot je znano, imajo tam težave predvsem prebivalci v naselju Drage, saj se njihov kataster vodi na Hrvaškem, in v naselju Brezovica, kjer je meja zelo vijugava, nekaj slovenskih družin tako živi na hrvaški strani meje. Prebivalci Drag so bili po pogovoru zadovoljni, saj so jim predstavniki vlade zagotovili, da ne bodo imeli stroškov z urejanjem dokumentacije za svoje nepremičnine. Rešitev za Brezovico pa se zdi bolj zapletena, čeprav so krajani optimistični. »Še vedno upam, da se bo vse dobro rešilo, čeprav v vladi očitno še sami ne vedo točno, kako. Dejali so, da nam bodo skušali omogočiti, da bi se preselili. Mene sicer najbolj moti zapleteno urejanje dokumentacije,« pravi Marija Grabušek iz Brezovice. Kot je dejala Lilijana Kozlovič, generalna sekretarka vlade, so štiri družine izrazile željo, da bi se preselile na območje Slovenije. »Se pa z vsakim posebej pogovarjamo glede rešitev, saj so situacije zelo različne.«

Med poglavitnimi težavami, ki so jih izpostavili krajani, so ohranjanje dosedanjih pravic, ureditev zemljiškoknjižnega stanja nepremičnin ter ureditev ustreznih dostopov do njihovih objektov. »Dali so tudi nov predlog glede legalizacije objektov, za katere doslej niso mogli pridobiti gradbenega dovoljenja. Obstaja tudi možnost preselitve kmetij, kar že določa zakon o kmetijskih zemljiščih in lahko tudi v tem primeru naredimo izjemo. Toda nikakor ne moremo začeti s konkretnimi koraki, dokler ne implementiramo državne meje,« dodaja Kozlovičeva. Danes bodo predstavniki vladne skupine obiskali še Sečovlje, kjer je najbolj razvpit primer Joška Jorasa. Kot je znano, je njegova hiša po razsodbi sodišča ostala na hrvaški strani. ds