Slabi dve leti minevata od takrat, ko so pri I. gimnaziji Celje, ki so jo v preteklosti obiskovali številni znani in danes tudi priznani Slovenci, zabrneli stroji in naznanili začetek gradnje težko pričakovane telovadnice. Gradbena dela so bila končana v roku, ta teden pa športno dvorano, ki so jo poimenovali dvorana Kajuh, tudi uradno predajajo v uporabo dijakom, ki so nanjo že težko čakali. »Dvorana, vključno z opremo, je stala skoraj 3,6 milijona evrov,« pove ravnatelj Anton Šepetavc, ki si je praktično od prvega dne, ko je sedel na ravnateljski stolček, prizadeval, da bi v času njegovega mandata vendarle dočakali dan, na katerega so čakale številne generacije.

Gradnja z dolgo brado

Ne nazadnje je ta šola edina med celjskimi srednjimi šolami, ki dijake izobražuje v programu športna gimnazija, pa vse do danes ni imela ustrezne telovadnice. Gradnja naj bi se začela leta 2008, torej pred skoraj desetletjem, a je zaradi padca vlade takratni šolski minister Milan Zver izgubil pooblastila in do podpisa pogodbe za začetek gradnje ni prišlo. Pred dvema letoma pa so se stvari vendarle premaknile z mrtve točke. »Srednje šole smo po zakonodaji državne šole, zato je seveda tudi ves denar prišel iz državnega proračuna. Projekt je financirala država, neposredni investitor je bilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V začetni fazi, pa v nadaljevanju tudi, zaradi nekaterih sprememb v projektu in pomanjkljivosti v popisu del, smo v dogovoru z ministrstvom v vlogi soinvestitorja nastopali tudi sami in pokrili del stroškov iz naše blagajne. A v vsakem primeru gre za proračunski denar,« pove Šepetavc. In doda, da pomeni nova telovadnica oziroma dvorana Kajuh zgodovinsko zmago tudi za lokalno skupnost, mestno četrt Karel Destovnik - Kajuh in Mestno občino Celje pa tudi širšo okolico.

»Telovadnica bo seveda služila predvsem za pouk športne vzgoje in končno omogočila normalne razmere. V njej pa se bodo vrstili tudi različna športna tekmovanja in kulturni dogodki. Namenjena pa bo tudi popoldanskim in večernim rekreativcem,« pravi ravnatelj, ki je ponosen, da so na tej gimnaziji doslej vzgojili že številne odlične športnike. »Že celo desetletje vsako leto osvajamo naslov najbolj športna srednja šola v Sloveniji, zato je to poklon tudi vsem že nekdanjim dijakom in profesorjem, ki so bili in so še vrhunski športniki in odlični trenerji. Kar veliko jih pride tudi na petkovo slavnostno otvoritev, med njimi Mile Čepin, Tone Goršič, Aleš Pipan, Luka Žvižej, Ana Velenšek, Ana Drev in drugi,« našteva Šepetavc.

Zunanja igrišča uporabljajo tudi občani

Letos je v 32 oddelkih splošne, klasične in umetniške gimnazije ter v športnih oddelkih vpisanih skupaj 840 dijakov. Še 16 pa je glasbenikov, tako imenovanih vzporednikov. »Interes za športne oddelke pa je še vedno nadpovprečno velik, zato nam bo telovadnica prišla še toliko bolj prav,« pove Šepetavc, ki si lahko po desetih letih novogradenj in obnov, med katerimi so uredili tudi večnamensko dvorano Gimnazijko, jedilnico Zlata žlica, knjižnico, fitnes in še kaj, vsaj malo oddahne.

Kljub temu pa jih čaka še nekaj zahtevnih in obsežnih posegov, zlasti v vodovodno-kanalizacijski sistem, saj je stavba stara več kot sto let. »Pred sedmimi leti smo temeljito prenovili tudi zunanja igrišča, kar nas je stalo več kot pol milijona evrov. A bodo ta znova potrebna temeljite sanacije, saj jih uporabljajo tudi občani. Obnoviti pa jih bomo spet morali sami. Pred nekaj dnevi sem Elan prosil za delni predračun, ki je 55.000 evrov! Pa pri tem nogometno igrišče z umetno travo še ni upoštevano. Očitno nam torej dela in skrbi še ne bo zmanjkalo,« sklene Šepetavc.