Straški župan Dušan Krštinc je povedal, da bodo kljub poročilu, ki navaja, da požarna voda zemljišča, na katerega se je iztekala, ni bistveno onesnažila, od ministrstva za okolje in prostor ter Arsa pisno zahtevali, da naj jim sporočijo, na podlagi česa so prišli do omenjene ugotovitve.

Kot je pojasnil, so jih omenjene ugotovitve, glede na to, da je bila podtalnica očitno onesnažena, presenetile. Sicer pa bodo pristojno ministrstvo hkrati vnovič pozvali, naj za nadzor sanacije požarišča in njegove okolice ustanovi posebno komisijo in vanjo imenuje tudi predstavnike lokalne skupnosti.

Danes so se še dogovorili, da bodo predstavniki straške občine in civilne pobude pristojne vnovič opozorili, da naj glede na to, da so bile naprave in stavbe v zaloški podružnici podjetja Ekosistemi v požaru uničene, izdajo sklep in odločbo o prenehanju okoljevarstvenih dovoljenj zanje.