Energetska sanacija treh stavb Splošne bolnišnice Trbovlje

Projekt obsega prenovo bolnišnične, upravne in stare pediatrične stavbe. Skupna vrednost naložbe je nekaj več kot 2,4 milijona evrov, od tega bo Kohezijski sklad prispeval 523.000 evrov oziroma 85 odstotkov celotnega programskega prispevka za ta namen. Namen projekta, v okviru katerega bo energetsko obnovljenih 9260 m2 skupne tlorisne površine, je zmanjšati specifično porabo primarne energije v stavbah, zmanjšati specifične stroške za nakup energentov za potrebe stavb, poenostaviti obratovanje in vzdrževanje ter zmanjšati specifične obratovalne in vzdrževalne stroške stavb, prispevati k zmanjšanju obremenjevanja okolja s toplogrednimi plini in zagotoviti podlago za okoljsko prijaznost stavb.

Celovita energetska prenova javnih stavb v lasti RS na dveh lokacijah (UE Ajdovščina in UE Lendava)

Za projekt v skupni višini nekaj več kot 814.000 evrov bo Kohezijski sklad prispeval dobrih 213.000 evrov oziroma prav tako 85 odstotkov celotnega programskega prispevka za ta namen. V okviru projekta bo energetsko obnovljenih 2783 m2 skupne tlorisne površine. V Ajdovščini bodo izvedli sanacijo fasade, strehe in krovne plošče, vgrajeni bodo zunanja senčila in prezračevalna naprava z rekuperacijo, zamenjana bosta ogrevalni sistem in energent. Na stavbi v Lendavi pa bosta sanirani fasada in ravna streha, zamenjano bo stavbno pohištvo, izvedeno hidravlično uravnoteženje, prezračevalni sistem in varčnejša razsvetljava. Poleg energetske sanacije bodo preuredili tudi notranjost stavbe, vključno z vgradnjo dvigala, ki bo postavljeno kot prizidek na vzhodni strani objekta. (ktm)