Ljubljanski stanovanjski sklad je konec junija objavil vabilo k oddaji ponudb za prodajo stanovanj. Kot primerno ceno so v vabilu določili, da kvadratni meter stanovanja ne sme biti dražji od 1550 evrov, parkirna mesta pa lahko stanejo 9500 evrov, če so v stavbi, oziroma 4500 evrov, če so na prostem. Dobili so dve ponudbi, eno za skupaj 280 stanovanj, drugo pa za 93 stanovanj. »Prva je predraga, druga je načeloma v okviru naših cenovnih pogojev, vendar še nimamo vseh tlorisov in razporeditev, tako da bi se lahko odločili, ali so ta stanovanja primerna za neprofitni najem,« pravi direktor sklada Sašo Rink.

Na Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Ljubljana so v razpisu še zapisali, da morajo biti stanovanja na območju ljubljanske občine in da so pripravljeni kupiti najmanj 30 stanovanj v posamezni večstanovanjski stavbi. V poštev so prišla tako že zgrajena stanovanja, za katera sta bili tako gradbeno kot uporabno dovoljenje pridobljeni leta 2010 ali pozneje, kot tudi še nezgrajena stanovanja, ki pa morajo biti dokončana najpozneje v dveh letih (do sredine leta 2019).

86,5 milijona za neprofitna stanovanja

Cenovni pogoj, ki so ga postavili na ljubljanskem skladu, presega okvire, ki jih za sofinanciranje naložb v neprofitna najemna stanovanja določa zadnji razpis republiškega stanovanjskega sklada. Po tem razpisu sme v primeru nakupa kvadratni meter stanovanjske površine v Ljubljani stati največ 1460 evrov, parkirno mesto pa 8500 evrov. Ti pogoji so za Ljubljano v tem času in za te razmere na nepremičninskem trgu verjetno nerealni.

Konec koncev je tudi republiški stanovanjski sklad na Brdu zadnji paket stanovanj in vrstnih hiš dokončal po bistveno višjih cenah. Tam kvadratni meter stanovanja prodajajo za skoraj 3000 evrov, kar ne čudi, saj so samo za gradbena dela pri vzorčni hiši plačali 1625 evrov za kvadratni meter.

Rink kljub temu računa, da bi lahko kandidirali za sredstva republiškega sklada, ampak verjetno le pri projektih, ki jih bodo gradili sami. V tem primeru morajo izpolniti pogoj, da vrednost gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ne preseže 890 evrov za kvadratni meter stanovanjske površine. Republiški stanovanjski sklad ima za sofinanciranje gradnje neprofitnih najemnih stanovanj na voljo kar 86,5 milijona evrov, pri čemer jih bi lahko za 73 milijonov evrov zgradili v soinvestitorstvu, za 13,5 milijona evrov pa ponujajo posojil.