V Slovenski vojski razumemo, da članek vsebuje le povzetke razprav, ki potekajo v nekaterih krogih. Menimo, da je cilj teh razprav zameglitev bistva vojaško-strokovnih predlogov, ki jih je predlagala Slovenska vojska in so optimalna vojaško-strokovna rešitev za izgradnjo zmogljivosti SrBBSk. S takšnim vojaško-strokovno utemeljenim predlogom bi Republika Slovenija izpolnila ne samo zaveze do Nata, temveč tudi povečala bojno moč Slovenske vojske za naloge nacionalne obrambe, kar je skladno tudi s tretjim členom Washingtonske pogodbe. Razumemo, da bi morda nekateri želeli zgolj izpolniti zaveze do Nata, zato z birokratskimi telovadbami in strokovno neutemeljenimi razpravami v javnosti vzbujajo dvome o strokovnosti predloga Slovenske vojske. Pri tem celo namigujejo, da vojska vsiljuje varianto, ki bi lahko bila vnaprej povezana s korupcijo.

General Osterman je vedno pripravljen na pogovore z vsemi novinarji. Tako je 29. julija 2017 odgovarjal tudi na vprašanja novinarja spletnega portala Nova24. V pogovoru ni razkril nikakršnih podatkov s stopnjo tajnosti iz dokumenta identifikacije investicijskega programa (DIIP), saj ga je pojasnil le v delu, ki govori o potrebni protioklepni zaščiti nekaterih vozil pehote 8x8, ki so predvidena za izgradnjo SrBBSk. General Osterman tudi ni lagal v zvezi s preglasovanjem vojaško-strokovnega predloga za nakup vozil pehote 8x8, o čemer je bila razprava na strokovnem svetu za spremljanje izvedbe ključnih investicij v ministrstvu za obrambo. Edini veljavni DIIP, kot končni dokument in ne kot osnutek, je načelnik Generalštaba poslal v MORS 3. avgusta 2017. Ta dokument temelji na dosedanji vojaško-strokovni optimalni rešitvi za izpolnjevanje ciljev zmogljivosti Nata 2017 za Republiko Slovenijo in sočasno zagotavlja nujne pogoje za učinkovito izvajanje vojaške obrambe Republike Slovenije. Z realizacijo takšnega predloga bi optimalno uporabili razpoložljive kadre in opremo, pehotni enoti pa bi bila omogočena boljša zaščita sil, povečana ognjena moč in tako omogočeno boljše preživetje na bojišču.

General Osterman tudi nima vpliva na način poteka sej parlamentarnega odbora za obrambo. Prepričani pa smo, da razprave o vojaško-strokovnih rešitvah ne smejo postati resničnostni šov.

Simon Korez tiskovni predstavnik SV