Prijavljanje podjetij v 11. izbor Zlata nit, ki podjetjem omogoča merjenje kakovosti odnosa med zaposlenim in organizacijo, je v polnem teku. Med velikimi podjetji so se izboru letos že pridružili celjski Cetis, ljubljanski Alpe-Panon, McDonald's in novomeška Adria Mobil. Za sodelovanje v Zlati niti se je Adria Mobil, ki je bila med drugim leta 2002 prepoznana za srebrno gazelo, odločila že sedmič.

»Stremimo k temu, da na vseh področjih delovanja sledimo najvišjim standardom in kriterijem kakovosti, torej odličnosti ter inovativnosti poslovanja, zato se vključujemo tudi v izbor najboljšega zaposlovalca Zlata nit. Ta je za nas pomemben predvsem zaradi dejstva, da lahko le zadovoljni in uspešni zaposleni prispevajo k doseganju zadovoljstva strank in kupcev. Eno brez drugega ne gre in to stališče je zapisano v naši strategiji že vrsto let. Zato želimo vsakič znova preveriti svojo prakso na kadrovskem področju, ki je usmerjana k doseganju tega cilja. S tem preverjamo tudi svojo poslovno konkurenčnost,« pojasnjuje Mojca Novak, izvršna direktorica sektorja kadri in organizacija Adrie Mobila, kjer je zaposlenih že 964 sodelavcev.

Pripravljeni na prelomno leto

V podjetju se zavedajo približevanja prelomnice leta 2020, ko naj bi bil kadrovski bazen praktično prazen. Zato si prizadevajo ustvarjati pogoje za čim bolj predvidljive kadrovske zmogljivosti tudi v prihodnje. Prepričani so tudi, da je Zlata nit v javnosti prepoznaven projekt in kot tak v pomoč tudi iskalcem zaposlitve, ki lahko prav skozi Zlato nit prepoznajo najboljše zaposlovalce ter s tem priložnosti za nadaljnji karierni in osebni razvoj. »Adria Mobil želi biti najboljši zaposlovalec za kadre in zaposlovalec z rastjo dodane vrednosti na zaposlenega. Pri nas potekajo prav vsi poslovni procesi, zato iščemo kadre za delo v proizvodnji – gre predvsem za izobrazbene profile lesne, elektro- in strojne smeri, iščemo tudi angažirane in strokovne sodelavce za delo na vseh drugih področjih, torej tudi za produktni razvoj, tehnologijo…«

Kako se v Adrii Mobilu spopadajo z dejstvom, na katero je opozorila prav raziskava Zlata nit, ki je pokazala, da po 41. letu zaposleni nimajo več želje po osebnostni rasti? »Želja po osebnostni in strokovni rasti se skozi čas gotovo spreminja, zato je pomembno prav z vsakim posameznikom opraviti letni pogovor, zanj pripraviti karierni načrt in mu tako pokazati, da še vedno računamo na njegov prispevek pri doseganju ciljev podjetja. Zagotavljamo mu pridobivanje dodatnega znanja in kompetenc prek različnih izobraževanj in usposabljanj z različnih področij (stroka, mehke veščine, tečaji tujih jezikov, računalniško znanje). Tudi delovni timi so pri nas starostno mešani, kar spodbuja in zagotavlja, da se mlajši učijo od bolj izkušenih sodelavcev in obrnjeno. Medgeneracijsko sodelovanje postaja pomemben vidik delovanja. Naša skrb za zdravo delovno okolje in zdrave zaposlene je trajna in vključuje vrsto aktivnosti in možnosti, ki so na voljo zaposlenim. Vse to spodbuja sodelavce, da so tudi po 41. letu, ki ga omenjate, še vedno izredno aktivni in želje po manjši osebni rasti pri večini ni.«