»Občina je od države na podlagi zakona o razvoju turizma v bližini sedanjega igrišča za golf v Kranjski Gori dobila okoli pet hektarov zemljišč. Po daljših prizadevanjih smo pridobili tudi že precej dovoljenj in soglasij za širitev igrišča, vendar so povezana z nekateri pogoji. Med najdražjimi, ki bo občino stal okoli 130.000 evrov, bo zavarovanje obrežja in ureditev struge Pišnice,« pravi župan Kranjske Gore Janez Hrovat. Čeprav gre za državni vodotok, je denar za njegovo ureditev po njegovih besedah v občinskem proračunu že zagotovljen.

Še enkrat toliko denarja pa naj bi stala razširitev igrišča. »Uredili bomo dodatna štiri igralna polja. To pomeni, da bo imelo igrišče po končani širitvi devet igralnih polj, kar je minimalni standard za igrišče za golf,« pravi predsednik Golf kluba Kranjska Gora Grega Benedik. Da igrišče ustreza standardom, bo po širitvi morala potrditi še Evropska golf zveza.

Od vadišča do pravega igrišča

»Sedanje igrišče za golf nam služi bolj kot vadišče,« pravi Benedik in dodaja, da bo novost, ko bodo dela končana, spodbudna tako za domačine, ki se ukvarjajo s tem športom, kot za goste, ki so v Kranjski Gori tovrstno ponudbo doslej pogrešali. Z njim se strinja tudi župan Hrovat, ki je prepričan, da bo ustrezno veliko igrišče za golf pomembna turistična pridobitev. Da so v Kranjski Gori nanjo računali, priča tudi vključitev širitve igrišča v strategijo razvoja kranjskogorskega turizma do leta 2025, ki jo je mag. Neda Kovačič skupaj s turističnimi delavci pripravila predlanskim. »Golf je pomemben, podobno, kot so za naše obiskovalce pomembna smučišča, nogometno igrišče, planinske poti in podobno. Lahko pričakujemo, da bodo zaradi tega v Kranjsko Goro v večjem številu prihajali tudi zahtevnejši gostje,« pravi župan. »Turistični delavci pa bodo morali pripraviti posebne turistične pakete, v katere bodo vključili tudi tovrstno ponudbo,« dodaja Benedik.

Kranjskogorski golf klub ima po Benedikovih besedah okoli 250 članov. Da je klub lahko član slovenske golf zveze, pa mora imeti tudi ustrezno veliko igrišče, tako imenovano domicilno igrišče. Ker so imeli kranjskogorski golfisti v domači občini premajhno igrišče, so se želeli dogovoriti, da bi pogodbo za domicilno igrišče podpisali z lastniki blejskega igrišča. A ker dogovor ni bil sklenjen, so pogodbo za domicilno igrišče podpisali z italijanskim Trbižem. Medtem ko jim je domače kranjskogorsko igrišče doslej služilo le za vadbo, bodo po širitvi na njem lahko prirejali tudi turnirje.

Golf ni prestižen in naravi nevaren šport

Od začetka delovanja vadišča za golf v Kranjski Gori pa je domačim golfistom uspelo premagati kar nekaj stereotipov, ki so jih v zvezi s tem športom imeli domačini, pravi Benedik. »Pogosto ljudje mislijo, da gre za zelo prestižen šport, namenjen premožnejšim. To ni res. Gre za šport, ki je tesno povezan z naravo.« Da bi ga približali ljudem, ki nimajo stika z njim, v Kranjski Gori igrišča ne ograjujejo, mimo njega bodo ob Pišnici uredili celo sprehajalno pot. Prav tako ne drži, da bi vzdrževanje trave na igrišču onesnaževalo okolje, česar so se domačini pred ureditvijo igrišča močno bali. »Zdaj so spoznali, da golf ne prinaša nič groznega, zato širitvi igrišča okoliški prebivalci ne nasprotujejo.«

Izvajalec del iz Anglije, ki je po načrtih slovenske (zdaj že pokojne) arhitektke urejal vadišče, si je teren za širitev igrišča po besedah predsednika kluba ogledal pred kratkim, saj bo sodeloval tudi pri povečanju igrišča. Če bo šlo vse po načrtih in bodo v Kranjski Gori kmalu dobili gradbeno dovoljenje, bi prva dela lahko opravili letos, na novem, razširjenem igrišču pa bi lahko golfisti igrali že prihodnje leto. »Sezona se za nas sicer začne spomladi in traja do pozne jeseni, a lani smo na primer igrali do 31. decembra, včasih pa igramo tudi na snežni odeji,« zagnanost kranjskogorskih golfistov opisuje Benedik.