Stečajni upravitelj Grega Erman je za jesen razpisal nov poskus prodaje kompleksa Tobačna mesto – že četrtega v vrsti. Tokrat bo za kompleks propadlega Imosa G zbiral zavezujoče ponudbe, ki jih bodo morali kandidati poslati do 21. oktobra in do takrat vplačati tudi varščino v višini 1,325.000 evrov. Varščino bi stečajni upravitelj zadržal, če bi si najugodnejši ponudnik premislil in ne bi želel skleniti pogodbe.

Erman je nazadnje ponudbe zbiral spomladi, ko je v nasprotju z aktualnim postopkom najprej zbiral nezavezujoče ponudbe. Teh je bilo kar 15, vendar so bili le štirje ponudniki pripravljeni kompleks kupiti v celoti, in sicer nemško podjetje VG Dienstleistungen UG v lasti Vincenca Grabnarja, škotska družba Hunter Hayes, podjetje MG Mind, ki je lastnik KPL, in družba GGI. Največ, 17 milijonov evrov, so bili ob oddaji nezavezujočih ponudb pripravljeni ponuditi v podjetju VG Dienstleistungen UG, tri milijone manj naj bi ponujali Škoti, medtem ko sta MG Mind in GGI ponudila 12 oziroma 10 milijonov evrov.

Na tem območju predvidena gosta pozidava

V naslednjem koraku je Erman te štiri ponudnike pozval k oddaji zavezujočih ponudb, kar so storili le v družbah VG Dienstleistungen UG in MG Ming. Obe sta svojo ponudbo zvišali na 23 milijonov evrov, zato se je upniški odbor odločil, da ju bo 1. junija povabil na pogajanja, ki naj bi potekala kot dražba z izklicno ceno 24 milijonov evrov, za udeležbo pa bi morali plačati kar milijon evrov varščine. Tega nobena od njiju ni storila, zato je tudi ta postopek propadel.

Na voljo so vse nepremičnine, ki jih je Erman prodajal spomladi. Gre za 54.673 kvadratnih metrov zemljišč, ki jih Geodetska uprava Republike Slovenije ocenjuje na dobrih 22,5 milijona evrov. Če bi kateri od ponudnikov bil pripravljen plačati izhodiščno ceno, bi samo za kvadratni meter zemljišča plačal okoli 485 evrov. To je razmeroma visoka cena, ki pa jo upravičuje predvidena gosta zidava na tem območju. Po prostorskem aktu je namreč mogoče zgraditi devet stanovanjskih stolpnic z okoli 650 stanovanji, visokih od 49 do 70 metrov, in 57-metrsko stolpnico v križišču Tivolske in Tržaške ceste, kjer naj bi bil hotel s kongresno dejavnostjo. Trenutno so pridobljena tri gradbena dovoljenja: za podzemni del kompleksa, komunalno opremo in tri stanovanjske stolpnice s spremljajočim trgovskim programom.