Korošci na obljube vlade, da se bo še v tem mandatu lotila gradnje tretje razvojne osi, na katero čakajo že skoraj dve desetletji, očitno ne bodo pozabili. Na projekt namreč pristojne opominjajo na vsakem koraku in jim tako rekoč nenehno dihajo za ovratnik. Tudi s sloganom »Hoč'mo cesto!«. Delegacija iz Koroške se je, pod vodstvom novega predsedujočega Svetu koroške regije Alana Bukovnika, sicer župana Radelj ob Dravi, pred dnevi udeležila tudi sestanka pri ministru za infrastrukturo Petru Gašperšiču, kjer so bili še predstavniki Družbe za avtoceste (Dars).

»Namen sestanka je bil, da pregledamo trenutno dinamiko realizacije projekta severnega kraka tretje razvojne osi in uresničevanje dogovora o končanju državnih prostorskih načrtov na relaciji Slovenj Gradec–Dravograd,« je po sestanku povedal Aljaž Verhovnik, koordinator civilne iniciative, ki si prizadeva za čimprejšnjo gradnjo povezave, ki bi Korošcem omogočila boljši dostop do drugih delov države in tudi večji razvoj.

Vztrajajo pri štiripasovnici

»Dogovorili smo se, da se bomo predstavniki Koroške ter Savinjsko-Šaleške regije zaradi gradnje 3. razvojne osi na relaciji Šentrupert–Koroška sestajali vsaka dva meseca,« pravi Verhovnik in doda, da so jim predstavniki Darsa zagotovili, da bodo predvidoma do konca leta že podpisane pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije in parcelacije. »Dars bo v pisni obliki pripravil tudi natančen presek trenutne situacije poteka projekta severnega kraka 3. razvojne osi, v teh dneh pa bo vzpostavljen tudi poseben portal, na katerem bo mogoče javno spremljati dinamiko aktivnosti gradnje,« še pove Verhovnik.

Predstavniki Koroške pa so še zahtevali, da resorna ministrstva in vlada nadaljujejo dokončanje sprejema državnega prostorskega načrta (DPN) za odsek Slovenj Gradec–Dravograd, ki je bil že tik pred sprejemom. »Minister Gašperšič je povedal, da so se razmere na tem odseku spremenile in bo treba izdelati novo študijo, ki bo dala jasen odgovor, katera gradnja bo na odseku Slovenj Gradec–Dravograd–Holmec najoptimalnejša. Študijo bo ministrstvo naročilo na javnem razpisu, ki bo izšel še ta mesec. Decembra pa so v skladu s protokolom predvideni sklepi študije,« še razkriva Verhovnik. Eden od možnih scenarijev, ki jih bo študija proučila, je smotrnost dokončnega sprejema zamrznjenega DPN na relaciji Slovenj Gradec–Dravograd, kjer je varianta že znana.

Nekoliko bolj zapleten je položaj na odseku od Dravograda do Holmca, kjer je treba varianto še določiti. Korošci poudarjajo, da ne bodo odstopili od zahtev, da se na odseku Slovenj Gradec–Dravograd umesti štiripasovnica. »Lahko pa sprejmemo, da se ta odsek gradi po fazah,« še pove Verhovnik, ki ga je zanimalo tudi, kdaj bo vlada sprejela operativni program gradnje odseka hitre ceste med Šentrupertom in Slovenj Gradcem, saj je bil sprejem predviden že v juniju. Minister je odgovoril, da je zadeva v proceduri in bi bila lahko sprejeta še v tem mesecu.