»V Kranjski Gori in okolici je bilo letošnje poletje ogromno obiskovalcev, vendar večjih težav z gnečo nismo zaznali,« pravi direktorica občinske uprave občine Kranjska Gora Vesna Okršlar. Dogovor, ki Kranjski Gori v zameno za večji prispevek v skupno blagajno Medobčinskega inšpektorata in redarstva (MIR) zagotavlja pogostejšo prisotnost redarjev, je začel veljati avgusta, pravi vodja skupne občinske uprave MIR Boštjan Omerzel. »Povezali smo se z občinsko upravo in Turizmom Kranjska Gora. Ob dnevih, ko smo pričakovali povečan obisk turistov, smo bili na tem območju prisotni že od štirih zjutraj do polnoči,« poudarja in dodaja, da so takšne potrebe običajno predvsem na vrhuncu poletne in zimske sezone.

Parkiranje za smučarje bo ostalo brezplačno

Kljub vsemu v Kranjski Gori medobčinski redarji večjih kršitev predpisov letos poleti niso zaznali. »Največkrat smo med sedmo in enajsto uro zvečer na parkiriščih, kjer prenočevanje z avtodomi ni dovoljeno, tovrstne obiskovalce preusmerjali v bližnje kampe ali na parkirišče pod žičnicami, kjer smejo prenočiti. Naša opozorila so upoštevali,« pravi Omerzel in dodaja, da jim v takšnih primerih plačilnih nalogov ni bilo treba izdajati.

Bližnji kampi na primer na Dovjem in v Gozdu - Martuljku, kamor so redarji tudi napotovali počitnikarje z avtodomi, pa so bili na vrhuncu sezone pogosto zapolnjeni do zadnjega kotička. To je zaposlenim na občini dalo jasen znak, da samo eno parkirišče za avtodome s skromno infrastrukturo v Kranjski Gori ne bo dovolj. Zato se bodo že to jesen lotili celostne ureditve mirujočega prometa, v katero bodo uvrstili tudi postajališča za avtodome z bogatejšo infrastrukturo. Precej pozornosti bodo namenili tudi parkirnemu režimu v središču Kranjske Gore, ki naj bi bilo namenjeno kratkotrajnemu parkiranju. »Študije, ki bodo podlaga za nov režim, so pripravljene že nekaj let, treba jih bo pregledati in dopolniti z aktualnimi razmerami,« pravi direktorica občinske uprave.

Prve spremembe parkirnega režima bodo verjetno začele veljati že v letošnji zimski sezoni. Tudi če se bodo na občini odločili, da bo kratkotrajno parkiranje v središču Kranjske Gore po novem plačljivo, pa tako Okršlarjeva kot župan Janez Hrovat obljubljata: »Parkiranje za tiste, ki bodo pozimi prišli na smučišča, bo ostalo brezplačno.«

Učinke nove razdelitve bodo analizirali

Medobčinski inšpektorat in redarstvo sicer deluje v štirih občinah, poleg Kranjske Gore še na Jesenicah, v Gorjah in Žirovnici. Ob njegovi ustanovitvi leta 2008 so se občine dogovorile, da si bodo stroške delovanja razdelile po številu stalnih prebivalcev občine. Vendar pa so redarji kmalu ugotovili, pravi Omerzel, da takšna razdelitev ne ustreza potrebam po njihovi prisotnosti v posamezni občini.

Da so bili deleži prispevka občin in prisotnosti redarjev neustrezni predvsem za Kranjsko Goro, je po Omerzelovih besedah dokazala tudi podrobna analiza delovanja inšpektorata. Zato so se občine na njeni podlagi odločile za nova razmerja, ki na novo določajo tako njihove denarne prispevke v skupno blagajno kot prisotnost redarjev. S spremenjenim razmerjem in dodatno zaposlitvijo enega redarja imajo občine Jesenice, Gorje in Žirovnica ob enaki višini financiranja kot do zdaj zagotovljen enak obseg izvajanja nalog občinskega redarstva na njihovem območju, občina Kranjska Gora pa ob dodatnem financiranju v višini 20.000 evrov na leto pridobiva kar za 85 odstotkov večjo prisotnost občinskega redarstva. »Ali je nova ureditev ustrezna, pa bomo videli šele čez čas, ko bomo njene učinke analizirali,« pravi Omerzel.